baner4.jpg

7 października 2019 roku zainaugurowano nowy szkolny dla uczniów objętych działaniami projektu „Zdolni z Pomorza” w powiecie malborskim. Uroczystość odbyła się w Sali konferencyjnej Rady Powiatu z udziałem rodziców nowo nominowanych i wicestarosty malborskiego Waldemara Lamkowskiego. Podziękował rodzicom za wsparcie swoich dzieci oraz nauczycielom-trenerom za rozwijanie uzdolnień i zainteresowań organizując ciekawe zajęcia i indywidualne podejście do utalentowanej młodzieży. Coraz więcej z nich ma już na koncie swoje sukcesy naukowe . 25 nowych uczestników projektu otrzymało nominacje do udziału w programie. Przeszli wcześniej badania i testy przedmiotowe.

Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany od 2013 roku jako produkt finalny innowacyjnego projektu „Pomorskie – Dobry Kurs na Edukację” . Celem programu jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych. Przy wsparciu uczelni wyższych Pomorza. Uczestnicy dzisiejszej uroczystości otrzymali już harmonogram pierwszych spotkań i warsztatów zaproponowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański.

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane jest także w sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Projekt w powiecie malborskim będzie realizowany do końca 2021 roku. Na cele projektowe na lata Urząd Marszałkowski zaplanował dla uczniów naszego powiatu ponad 533 tys. złotych. Na bieżący rok szkolny przypada ponad 100 tys. złotych na zajęcia laboratoryjne, wycieczki dydaktyczne i wizyty studyjne na uczelniach na Pomorzu i w kraju – w zależności od potrzeb uczniów, którzy rekrutują się ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Malborka, gmin powiatu malborskiego. Koordynatorem projektu jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Henryka Kropidłowska przy wsparciu Wydziału Edukacji Starostwa.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62