baner4.jpg

Uczniowie kl. V-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - z Gdańska, Nowego Dworu Gdańskiego, Barcic, Malborka oraz malborskiego młodzieżowego ośrodka wychowawczego, wzięli udział w VI edycji turnieju matematycznego-przyrodniczym.

Dnia 8 października 2019r sprawdzili swoje umiejętności na zamku malborskim w „Matematycznych igraszkach”. Zadania przygotował zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego z SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku pod kierunkiem Moniki Zgolak przy współpracy z Działem Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku z panem Tomaszem Bogdanowiczem i Jolantą Justą. Zawody odbyły się pod patronatem Starosty Powiatu Malborskiego.

Celem wspólnej zabawy edukacyjnej była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych oraz przyrodniczych, a także kształtowanie świadomości architektonicznej i wrażliwości przestrzennej. Uczniowie współpracowali w grupach odczytując mapę, docierając do wyznaczonych celów oraz rozwiązując nietypowe zadania matematyczne, przyrodnicze, a także sportowe.
(inf. SOSW)

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62