baner20.jpg

16 października 2019 roku w auli im. Leopolda Cieplaka I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Obecni byli przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Malborskiego z Przewodniczącym Rady Krzysztofem Osijewskim i Waldemarem Lamkowskim, wicestarostą. Wśród gości byli także przedstawiciele służb mundurowych , dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzonych przez powiat malborski, emerytowani nauczyciele i dyrektorzy seniorzy - Maryla Maciecka - Zbróg, Adam Wnuk i Jan Pawlina.

Cześć artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie I LO pod kierunkiem Agnieszki Kuper. Wręczono gratulacje z okazji otrzymania odznaczeń państwowych i resortu oświaty.

Katarzyna Kruszewska – została odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Dr Joanna Szymańska-Cybulska otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę i Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia na rzecz oświaty i wychowania. Obie Panie są nauczycielkami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały także Wioletta Głowacka – z MOW, i Małgorzata Jaworska- Kiełb z ZSP nr 4.

Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Ewelina Szymeczko- Szewczyk – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku.

Wręczono Nagrody Starosty Malborskiego następującym nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek:

 1. Ewelina Kępińska- Lipińska- ZSP 3
 2. Katarzyna Matejuk- ZSP 3
 3. Maryla Stawicka- ZSP 3
 4. Mariusz Worożański- MOW
 5. Mirosław Górnik- MOW
 6. Marta Kwiatkowska-SOSW
 7. Karolina Jezierska- SOSW
 8. Magdalena Korczak- PPP
 9. Grzegorz Radlak- CEZ
 10. Anna Jaszkowska- II LO
 11. Anna Ulman- II LO
 12. Emilia Zygadlińska- II LO
 13. Barbara Sidor- SORW dla Dziecini Młodzieży z Autyzmem
 14. Roman Klofczyński- ZSP 4
 15. Monika Zawada- ZSP 4
 16. Mariusz Świst- ZSP 4
 17. Ewa Hajdukiewicz- Mozgiel- ZSP 4
 18. Małgorzata Konkol- Cioch- I LO
 19. Jacek Jakusik- I LO
 20. Jan Stawicki- ZSP 3
 21. Zbigniew Kowalski- II LO
 22. Małgorzata Bychawska- SOSW
 23. Waldemar Kuliński- CEZ

Wręczono także listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali od Pomorskiego Kuratora Oświaty akt nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Awans otrzymali:

 • Waldemar Piłat i Łukasz Pawłowski - wychowawcy MOW;
 • Iwona Krotowska, Karolina Jezierska i Katarzyna Wiktorowicz - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji w SOSW;
 • Rafał Łakomy nauczyciel języka angielskiego z II LO;
 • Tomasz Rzoska nauczyciel religii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ;
 • Agnieszka Jeromin wicedyrektor szkoły i nauczycielka języka angielskiego oraz Ewelina Kępińska – Lipińska - nauczycielka przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3;
 • Wioletta Małachow, nauczycielka wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62