baner13.jpg

W Starostwie Powiatowym w Malborku w dniu 23.10.2019 roku podpisano umowę o współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z francuska firmą Eurofins. Sygnatariuszami umowy są Waldemar Lamkowski – wicestarosta, Zbigniew Kowalski – dyrektor liceum i przedstawiciele firmy: Krzysztof Barcikowski – członek zarządu oraz Dyrektor Generalny Oountry Menager Olaf Kacperski. Obecny był też Jan Zborucki kierownik kadr spółki. W spotkaniu wzięli udział także Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku , Stanisław Sumowski i Aneta Kwiatkowska z Wydziału Edukacji starostwa.

Współpraca ukierunkowana jest na rozwój programu kształcenia i na praktyczną aplikację wiedzy i umiejętności na lokalnym rynku pracy oraz zapewnienie uczniom kontaktu z zagadnieniami prowadzenia działalności przedsiębiorstwa o profilu technologicznym. Adresatem wsparcia są uczniowie klas biomedycznych.

W umowie zapisano, że podstawowym celem podjęcia współpracy jest uruchomienie Programu Stypendialnego „Testing for Life in Malbork” (Program). Celem edukacyjnym Programu jest ułatwienie podjęcia decyzji o wyborze studiów wyższych i ukierunkowanie rozwoju zawodowego. Zakres programu obejmuje zapewnienie dostępu do stanowisk pracy oraz finansowe wsparcie kształcenia wyższego przez Eurofins Scientific wybranym uczniom szkoły w ramach kierunków szkolnictwa wyższego związanych ze specyfiką firmy. W ramach realizacji Programu Pracodawca zobowiązuje się do:

  • Oddelegowania i przygotowania pracowników realizujących promocję programu i powiązanej z nim ścieżki kształcenia w bezpośrednim kontakcie z uczniami;
  • Zapewnienie określonej ilości dostępnych miejsc pracy dla uczestników Programu. Ilość miejsc pracy będzie określona w cyklu rocznym w oparciu o realne potrzeby Pracodawcy;
  • Dofinansowanie studiów wyższych w systemie niestacjonarnym na kierunkach i uczelniach wskazanych przez Pracodawcę do poziomu licencjat lub inżynier.

Program będzie realizowany w cyklu rocznym rozpoczynając od października 2019. Jak czytamy na stronie spółki - Eurofins to wiodąca międzynarodowa grupa laboratoriów, osiągająca przychód na poziomie 3 miliardów rocznie, zatrudniająca 45 000 pracowników w 650 laboratoriach w 45 krajach na całym świecie. Nasze laboratoria świadczą unikalną gamę usług badawczych dla produktów farmaceutycznych, żywności, przemysłu oraz dóbr konsumenckich.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62