baner38.jpg

W Zespole Szkół Katolickich imienia św. Jana Pawła II w dniu 28 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość oddania kolejnego etapu budowy sali gimnastycznej. Szkoła wzbogaciła się o zaplecze socjalne dla uczniów i nauczycieli przy obiekcie sportowym. W uroczystości wziął udział JE dr Wojciech Skibicki biskup pomocniczy Diecezji Elbląskiej.

Czytaj więcej...

Od 15 listopada młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza  ma możliwość uczestniczyć w niezwykle interesującym projekcie, jakim są Warsztaty Dziennikarstwa Kulinarnego „Pogranicze Bieszczadzkie od Kuchni”. Odbywają się one w urokliwym Czardworku w Przysietnicy, koło Brzozówki. Jest to projekt międzynarodowy – dla młodzieży z Polski i Ukrainy.

Czytaj więcej...

W ramach III Uczniowskiej Konferencji Naukowej na Politechnice Gdańskiej w dniu 16 listopada 2019 roku Sebastian Kwaśniak przedstawił swój wykład „Zastosowanie technologii informatycznych w neurodydaktyce". Sebastian jest – uczniem klasy trzeciej Technikum nr 3 w ZSP nr 3 w Malborku. Tutaj zdobywa kwalifikacje w zawodzie  technik informatyk.  

Czytaj więcej...

W malborskiej „dwójce” imienia Ignacego Krasickiego odbył się kolejny XVIII Powiatowy Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych. Dzieci i młodzież zaprezentowały w różnorodnych prezentacjach dramy aktualne problemy i zagrożenia niekontrolowanej obecności dziecka w internecie czy korzystania z nowoczesnych technik komunikacji.

Czytaj więcej...

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to szkoła, która kształci kreatywnych, zaangażowanych, otwartych i ciekawych świata młodych ludzi. Przygotowując  do podjęcia między innymi takich kierunków studiów, jak prawo, administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, politologia, czy historia, oferuje swoim uczniom elementarną wiedzę o istocie prawa. Tym samym uczniowie szkoły zyskują świadomość prawną, czyli umiejętność poruszania się w ramach rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego. Poznając zasady funkcjonowania różnych instytucji młodzież zdobywa fundamentalną wiedzę na temat prawnych uwarunkowań życia, aby świadomie korzystać z przysługującej jej zdolności do czynności prawnych.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62