baner9.jpg

W dniu 13 lipca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Malborskiego odbyło się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku Pani Róży Banasik – Zarańskiej.

Starosta – Mirosław Czapla życzył powodzenia oraz wyraził nadzieję, że nowe stanowisko pozwoli w pełni wykorzystać wysokie kwalifikacje nowej Pani dyrektor.

Czytaj więcej...

Dnia 21 czerwca br. w sali Starostwa Powiatowego w Malborku Wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski w imieniu Samorządu Powiatu Malborskiego wręczył upominki 21 uczniom ze szkół powiatu malborskiego, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami tj. osiągnieciem wysokich lokat w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Czytaj więcej...

15 czerwca 2018r. w Warszawie w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie certyfikacyjne dla 10 szkół w Polsce kończących działania programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).Certyfikat dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odebrał Dyrektor Szkoły Jan Stawicki.

Zebranych przywitał dyrektor Biura Informacyjnego, Jacek Safuta , który podziękował uczestnikom programu za dotychczasowe osiągnięcia i pogratulował tego prestiżowego wyróżnienia.

Czytaj więcej...

Podczas Sesji Rady Powiatu Malborskiego dnia 12.06.2018 r. wręczono Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

Nagroda Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski przyznawana jest w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcące oraz najlepszy absolwent technikum. Funkcjonuje również Nagroda Specjalna dla absolwenta liceum lub technikum, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00 i posiada szczególne osiągnięcia na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać jeden, najlepszy absolwent w każdej kategorii.

Czytaj więcej...

9 maja 2018 roku był dniem wyjątkowym nie tylko dla historii Europy, ale również dla działania naszej szkoły - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 , wszystkich zaroszonych szkół ponadgimnazjalnych z Malborka oraz całej społeczności lokalnej. Wyjątkowość tego dnia dla naszej szkoły związana była z podsumowaniem realizowanego przez szkołę programu „Szkoła –Ambasador Parlamentu Europejskiego” ( EPAS) oraz realizacją projektu w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego „Junior’ (MBOJ) - „Dzień Europy dziedzictwo kulturowe oczami młodych”.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62