baner34.jpg

 

I aktualizacja miesięcznej stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne    
dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
Lp. Typ i rodzaj placówki I aktualizacja stawka dotacji na rok 2018 Wskaźnik zwiększający Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE      
1 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 574,91 1,12 1176
2 licea ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym 83,41    
SZKOŁY POLICEALNE      
3 uczniowie klas medycznych w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży kształcący się w systemie stacjonarnym 633,39    
POZOSTAŁE PLACÓWKI      
4 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 4 353,97    

 

 

Czytaj więcej...

Uczniowie ZSP nr 3 w Malborku wzięli udział w konkursie ,,Razem do zawodu” w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Organizatorem konkursu była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku.

Celem głównym konkursu zawodowego było wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy, a także poprawa zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, promocja szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy w projekcie „SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)”. Po spotkaniu i szkoleniu Starszych Ambasadorów w Warszawie przyszedł czas na działania w samej szkole. Luty i marzec - to cykl tematów realizowanych na różnych lekcjach, a związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. Zintensyfikowanie działań programowych nastąpiło w dniach 12-16 marca w tygodniu, który otrzymał nazwę „Szkolnego Euroweeku”. Już w poniedziałek 12 marca i w środę 14 marca uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni przedstawiciele malborskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, II LO, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4) mieli okazję spotkać się z europosłami do Parlamentu Europejskiego VII kadencji p. Tadeuszem Cymańskim absolwentem szkoły, byłym Burmistrzem Miasta Malborka aktualnym posłem na Sejm RP oraz z p. Janem Kozłowskim byłym Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62