baner23.jpg

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Czytaj więcej...

Powiatowa Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 19.06.2015 r. dokonała w dniu 25.06.2015 r. oceny „Zagród" oraz „Wsi" zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015".
Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Czytaj więcej...

Dnia 2 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”. Jego organizatorami są: Województwo Pomorskie – Departament Środowiska i Rolnictwa oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja serdecznie zaprasza na Kawiarenkę Obywatelską, której tematem będzie „Slow city na Żuławach”. Jest to dyskusja nt. promowania różnorodności kulturalnej, tradycyjnych lokalnych produktów, ochrony środowiska naturalnego oraz dążenia do poprawy jakości życia. Slow cities to ruch nawiązujący do przeciwstawienia się kierunkom współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62