baner40.jpg

Ochrona atmosfery i klimatu jest obecnie jednym z największych zadań z jakimi muszą zmierzyć się samorządy. W walce o lepszą jakość powietrza i środowiska naturalnego Gmina Miejska Kościerzyna realizuje projekt pn. ,,Ekologicznie postępujesz _ dymow nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego'' dofinansowany ze środkow Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Gdańsku.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki realizacji głównego celu projektu możliwe będzie osiągnięcie celu długofalowego w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowych i w konsekwencji poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego w województwie pomorskim.

Czytaj więcej...

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Czytaj więcej...

Powiatowa Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 19.06.2015 r. dokonała w dniu 25.06.2015 r. oceny „Zagród" oraz „Wsi" zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015".
Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Czytaj więcej...

Dnia 2 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”. Jego organizatorami są: Województwo Pomorskie – Departament Środowiska i Rolnictwa oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62