baner9.jpg

Urząd Pracy w Malborku zaprasza na Targi Edukacyjne, które odbędą się 27 marca 2018 roku w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 493 w godzinach od 11:00 do 13:00.

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zaprasza na warsztaty pod hasłem "Piękne mamy - aktywnie do pracy wracamy!" do sali nr 27 na II piętrze w środę i czwartek 21 i 22 marca od 9:00 do 14:00. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej...

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, dotyczące Programu Regionalnego “Praca dla Pomorzan”. Wartość programu wynosi 282.700,00 zł i zostanie nim objętych 39 osób.

Celem Programu realizowanego w 2018 r. jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb
i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Czytaj więcej...

UWAGA! Przedsiębiorcy

Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Starosta Malborski informuje, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Rejestr stanowi integralną część Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62