baner21.jpg

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Malborku organizuje 11 maja 2018 r. Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Sięgnij po sukces” i jest adresowana przede wszystkim do aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością i ich pracodawców.

Czytaj więcej...

Powiadamianie przez bezpłatną aplikację BLISKO

Dołącz do bezpłatnego systemu informacji lokalnej, który działa już w kilkuset gminach i miastach.
Za jego pomocą samorządy i różne podmioty przekazują na bieżąco informacje o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców. System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, E-mailem lub przez aplikację Blisko.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Miasto Malbork zostało wybrane na miejsce wydarzenia, jakim jest "Spacer po zdrowie - Zaproś swojego lekarza" organizowanego przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia przez jedyny w Polsce pionierski klub fitnessu medycznego - Perła Wellness.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu 30 kwietnia 2018 o godz. 14:00 na placu Kazimierza Jagiellończyka.

Czytaj więcej...

Już dziś sie zarejestruj żeby skorzystać ze stażu. Nie zwlekaj. Nie czekaj. Przyjdź już dziś. Ostatnie staże zawodowe od czerwca.

Czytaj więcej...

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), Starosta Malborski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

  1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
  2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
  3. szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62