baner38.jpg

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:
 1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;
 2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.

Czytaj więcej...

 PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH”

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w akademiach. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SPECJALNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 79/82

 

1. Stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4

W MALBORKU, PL. G. NARUTOWICZA 14

1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62