baner14.jpg

ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

SKIEROWANY DO:
Organizacji pozarządowych tj. do fundacji i stowarzyszeń, jeżeli ich cele statutowe zawierają zapisy
o prowadzeniu działalności w zakresie objętym konkursem.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62