baner25.jpg

ZAPYTANIE CENOWE

Na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczenia na potrzeby Pracowni Diagnostyki Samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej ul. Gen. De Gaulle’a 75 w Malborku. ”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000.00 euro.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku będzie miało windę - na wszystkie kondygnacje dostępne dla petentów

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62