baner11.jpg

Projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015024 „ International- zdobywamy doświadczenie!” praktyki zawodowe zagranicą.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku biorąc udział w projekcie Erasmus+ "International zdobywamy doświadczenie!", podczas pierwszego etapu realizacji projektu odbyli praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W ten sposób zwiększają się szanse ucznia na znalezienie zatrudnienia, gdyż wzmacnia się jego pozycja na rynku pracy jako osoby z doświadczeniem zagranicznym oraz większą motywacją do pracy. Dzięki działaniom projektowym, młodzież zyskała możliwość dokształcenia się w wybranym zawodzie, a także nauczyła się współpracy w międzynarodowym zespole, oraz poznała standardy pracy w innych krajach europejskich. Ponadto jak podkreślają sami uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe, a dzięki otrzymanym certyfikatom, w tym m.in. Europass Mobility,, który jest uznawany na całym europejskim rynku pracy- wzbogacili swoje CV. Powiat malborski pokrył koszty ubezpieczenia uczestników, transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz wypłaty kieszonkowego. Jednocześnie dążąc do zapewnienia wysokiej jakości oferowanego wsparcia stale monitorował jakość i zakres działań skierowanych do uczestników.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu Erasmus + w ZSP nr 3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w dniu 10 grudnia 2015 podsumował kolejny projekt w ramach programu Erasmus+ w obszarze kształcenia zawodowego - „Dobry zawód otwiera drzwi do Europy” finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu 90 tys. euro .
Projekt przewidywał organizację czterotygodniowych staży dla 30 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik informatyk. Tak jak poprzednie projekty podejmowane przez szkołę udział w projekcie był dla uczniów całkowicie bezpłatny.

Czytaj więcej...

Zapraszamy uczniów i absolwentów Technikum nr 2 kierunek technik mechanik do uczestnictwa w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii oraz uczniów i absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kierunki: kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy, monter-elektronik do uczestnictwa w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech.

Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62