baner7.jpg

baner kategoria zdolnizpomorza

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

Lista rankingowa na obszary: MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA ustalona z uwzględnieniem punktacji przyporządkowanej wynikom testów przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynikom Testu Uzdolnień Kierunkowych.

Lista rankingowa nie jest równoznaczna z listą uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu zostanie podana po posiedzeniu komisji rekrutującej na nowe obszary tj. biologia, chemia, kompetencje społeczne.

Czytaj więcej...

Rezultaty projektów kwalifikacyjnych w obszarach biologii, chemii oraz kompetencji społecznych opracowywanych w ramach rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza – powiat malborski składać należy do 29 września br. w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17, pokój nr 48.

Termin jest ostateczny. Niedostarczenie rezultatu spowoduje skreślenie z listy rekrutacyjnej.

Więcej informacji pod numerem telefonu 55 646 04 48 w godzinach 7:30 – 15:30.

Rezultaty projektów kwalifikacyjnych w obszarach biologii, chemii oraz kompetencji społecznych opracowywanych w ramach rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza – powiat malborski składać należy do 22 września br. w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17, pokój nr 48.

Więcej informacji pod numerem telefonu 55 646 04 48 w godzinach 7:30 – 15:30

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 30 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (ul. 17 Marca 6) o godz. 10:00.

Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną, dowód osobisty.

Uczeń, który nie przystąpi z powodów losowych do testu w pierwszym terminie niezwłocznie, ale nie później niż 3 dni po terminie przeprowadzenia testu, zgłasza pisemne zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Malborku (pl. Słowiański 17, pokój 48) załączając stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w terminie 10 – 21 lipca br. w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku.

We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62