baner7.jpg

baner kategoria zdolnizpomorza

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

Szanowni Państwo, nabór wniosków o przyznanie stypendium za I semestr roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" ruszy 12 lutego i trwał będzie do 28 lutego 2019 r.

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń - uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w w/w terminach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku oraz w Starostwie Powiatowym w Malborku - Wydział Edukacji.

We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.

Do pobrania: Wniosek o stypendium

Regulamin dostępny na stronie prawomiejscowe.pl

Grupa zdolnej młodzieży z powiatu malborskiego pracującej w projekcie „Zdolni z Pomorza” obszar kompetencje społeczne pod kierunkiem nauczyciela, Moniki Pozorskiej pragnęła przyłączyć się do lokalnych obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego od października trwały intensywne prace nad zaplanowanym słuchowiskiem patriotycznym, przygotowywanym pieczołowicie przy współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Efektem pracy uczniów jest wyemitowane w Radio Malbork słuchowisko patriotyczne pt. „Ja jestem Polak” przygotowane na kanwie opowiadania Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin Kozera”.

Czytaj więcej...

Dnia 22 września w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się II Pomorska Uczniowska Konferencji Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce”, połączył nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne.

Czytaj więcej...

17 października 2018 roku w Sali Rady Powiatu Malborskiego odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Zdolni z Pomorza z udziałem Starosty Malborskiego Mirosława Czapli. W spotkaniu wzięła udział Dorota Granoszewska-Babiańska -  Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej z Departamentu Edukacji i Sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. 21 uczniów szkół naszego powiatu otrzymało certyfikat uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2018-2019. Na uroczystość licznie przybyli rodzice i najbliżsi nominowanych.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62