baner3.jpg

baner kategoria zdolnizpomorza

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

 

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

 W ramach projektu realizowane będą m.in. takie działania jak:

  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, czy rozwijające kompetencje społeczne,
  • warsztaty rozwijające kreatywność,
  • udział w spotkaniach akademickich, 
  • zakup pomocy dydaktycznych.

Wsparcie uczniów uzdolnionych przyczyni się, również poprzez rozwój kompetencji kluczowych, do wzrostu poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów mierzonych zarówno wynikami egzaminów zewnętrznych, jak i skalą uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz uzyskiwanych w nich sukcesów (tytułów laureatów i finalistów).
W wyniku realizacji form wsparcia przeznaczonych dla uczniów oczekiwać można poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. Efekt wsparcia uczniów będzie widoczny po zakończeniu przez nich danego etapu edukacyjnego. Wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Pomorskiego, natomiast Powiat Malborski jest Partnerem projektu.

Wartość projektu wynosi 533 449,13 zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - 506 776,67 zł.

Okres realizacji projektu: 2016 r. - 2021r.

Malbork, 13.10.2016

Dnia 14 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyła się Inauguracja projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”.
W uroczystości uczestniczyła młodzież biorąca udział w projekcie wraz z rodzicami, nauczyciele prowadzący zajęcia, Dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - Pani Sylwia Grabowska, Lokalny opiekun metodyczno-pedagogiczny - Pani Aleksandra Szukszta oraz Wicestarosta Powiatu Malborskiego – Pan Waldemar Lamkowski.

Czytaj więcej...

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dn. 10.10.2016 r. biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie podaje wyniki rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Malborski” realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zapraszamy uczniów:

- VI klasy szkoły podstawowej,

- I – III  klasy gimnazjum,

- I – II klasy szkoły ponadgimnazjalnej
do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza oferującym wszechstronne wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Dnia 15.03.2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyła się Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza”. W uroczystości uczestniczyła młodzież biorąca udział w projekcie wraz z rodzicami, nauczyciele prowadzący zajęcia, Dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - Pani Sylwia Grabowska, Koordynator Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego - Pani Anna Wilczewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku – Pani Henryka Kropidłowska oraz Wicestarosta Powiatu Malborskiego – Pan Waldemar Lamkowski.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62