baner15.jpg

baner kategoria zdolnizpomorza

 

 

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza
znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu
oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

 

 

Lista rankingowa na obszary: MATEMATYKA, INFORMATYKA ustalona z uwzględnieniem punktacji przyporządkowanej wynikom testów przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynikom Testu Uzdolnień Kierunkowych.

    Punktacja ogólna
(wynik rekrutacji)
ROBERT RATUSZNIK 22
ANTONI SOBUŚ 18
NADIA WALENTYNOWICZ 16
DORIAN WALENTYNOWICZ 19
MARCEL NEUBAUER 16
BŁAŻEJ CZARNECKI 15
OLIWIER SIEMIANOWICZ 23
ADAM LINKOWSKI 22
MIKOŁAJ TOMALA 25
BARTOSZ SEŃKO 30
MARCIN MIERZWIŃSKI 16
WERONIKA CZERMAK 15
JAKUB BROWARSKI 17
MIKOŁAJ MOROZOWSKI 19
JULIA RYŃSKA 16

Po analizie listy rankingowej ustalonej z uwzględnieniem punktacji przyporządkowanej wynikom testów przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynikom Testu Uzdolnień Kierunkowych Komisja ustaliła, że minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie na obszar matematyki i informatyki wynosi 15.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT MALBORSKI

NA OBSZAR BIOLOGIA, CHEMIA, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 Malbork, 20-09-2019 r.

 

Lp.   Imię   Nazwisko  
1. Małgorzata         Korycka        
2. Mateusz Serocki
3. Weronika Czermak
4. Piotr Zakrzewski
5. Alan Bielecki
6. Emilia Pozorska
7. Marika Skibiak

 

 

 Minimalna liczba punktów wymagana do udziału w projekcie to 10 punktów.

 

 

Imię Nazwisko Punktacja - ocena projektu kwalifikacyjnego
Małgorzata       Korycka            13,50
Mateusz Serocki 12,25
Weronika Czermak 15,00
Piotr Zakrzewski 13,25
Alan Bielecki 15,00
Emilia Pozorska 13,90
Marika Skibiak 14,75
Martyna Ziemińska 8,00

 

 

Decyzją Powiatowej Komisji Rekturacyjnej minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie na obszar biologia, chemia, kompetencje społeczne wynosi 10.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62