baner24.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Emilia Lorenz – pokój 50 (I piętro)

- Paweł Szarmach – pokój 42 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

Dnia 21 czerwca br. w sali Starostwa Powiatowego w Malborku Wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski w imieniu Samorządu Powiatu Malborskiego wręczył upominki 21 uczniom ze szkół powiatu malborskiego, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami tj. osiągnieciem wysokich lokat w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Czytaj więcej...

W dniu 13 lipca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Malborskiego odbyło się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku Pani Róży Banasik – Zarańskiej.

Starosta – Mirosław Czapla życzył powodzenia oraz wyraził nadzieję, że nowe stanowisko pozwoli w pełni wykorzystać wysokie kwalifikacje nowej Pani dyrektor.

Czytaj więcej...

15 czerwca 2018r. w Warszawie w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie certyfikacyjne dla 10 szkół w Polsce kończących działania programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).Certyfikat dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odebrał Dyrektor Szkoły Jan Stawicki.

Zebranych przywitał dyrektor Biura Informacyjnego, Jacek Safuta , który podziękował uczestnikom programu za dotychczasowe osiągnięcia i pogratulował tego prestiżowego wyróżnienia.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62