baner30.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Emilia Lorenz – pokój 50 (I piętro)

- Paweł Szarmach – pokój 42 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

Już po raz drugi uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku skorzystali z zaproszenia do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Pomorska Liga Zadaniowa służy popularyzacji przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze). W województwie pomorskim w zmaganiach wzięło udział ponad 10 000 uczniów z 251 szkół. Najwięcej osób przystąpiło do konkursu z matematyki – ponad 3 000 uczniów. W naszej szkole również matematyka cieszyła się największą popularnością. We wtorek, 23 października 2018 r., czterdziestu trzech uczniów z klas : 1 A, 2 A, 2 C, 3 A i 3 C rozwiązywało test z tego przedmiotu. Tego samego dnia 25 uczniów z klas: 2 C , 3 C i 3 E przystąpiło do testu z biologii, a we środę, 24 października 2018 r., 15 uczniów z klasy 2 A i klasy 3 A rozwiązywało zadania z fizyki. Do testu natomiast z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne przystąpiło 20 uczniów z klas: 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 D i 3 B. Ostatniego dnia, 25 października 2018 r., 19 uczniów z klas 1 C, 2 C i 3 C rozwiązywało test z chemii, a 7 uczniów z klas 2 A i 3 A z informatyki.

Czytaj więcej...

W dniach 6-7 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbędzie się konferencja „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże uczniów z Malborka”. Adresatami konferencji byli uczniowie klas VIII i III Gimnazjalnych aktualnych klas drugich ZSP nr 3 - potencjalnych kandydatów na planowane staże zagraniczne w roku 2019. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) to inicjatywa Komisji Europejskiej , której celem jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Wydarzenie to obejmuje kraje europejskie i ma charakter lokalny. Uczestnicy mają okazję do wymiany przykładów dobrych praktyk w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czytaj więcej...

W czwartek 25 października 2018 r. w naszej szkole po raz drugi gościliśmy absolwentkę, autorkę bestsellerów „Beduinki na Instagramie” i „Fashionistki zrzucają czadory”- Aleksandrę Chrobak. W auli odbyło się spotkanie , podczas którego autorka odpowiadała na nasze pytania dotyczące Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Iranu, który był tematem jej drugiej książki.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62