baner31.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Emilia Lorenz – pokój 50 (I piętro)

- Paweł Szarmach – pokój 42 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

28 miesięcy to bardzo dużo czasu, to dwa pełne lata i 4 miesiące. W takim okresie może zdarzyć się bardzo wiele ciekawych sytuacji, w szczególności w życiu młodego człowieka.

28 miesięcy to właśnie czas życia projektu, w którym brali udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne rozpoczął się 1. listopada 2016 roku i w zeszłym tygodniu – 28 lutego formalnie się zakończył. Obecnie trwa czas podsumowań i rozliczeń.

Czytaj więcej...

W czwartek (14 marca) w Szkole Łacińskiej w Malborku odbyła się wieczornica patriotyczna zorganizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Tadeusza Kościuszki w Malborku - wspólnie z malborską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wieczornica odbyła się pod hasłem „Malbork w domu ojczystym” i będzie realizowana w ramach obchodów Pomorskie Drogi do Niepodległej.

Czytaj więcej...

„Wybieram Wybory”

W ramach przygotowania młodzieży do świadomego udziału w życiu politycznym 26.02.2019 nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie zorganizowany przez Państwową Komisję Wyborczą "Wybieram Wybory".

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Dnia 11 marca w auli szkoły I LO w Malborku odbyło się spotkanie w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński. Zajęcia w szkole prowadził Pan Jakub Raciborski, z zaproszenia skorzystał również Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62