baner26.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Emilia Lorenz – pokój 50 (I piętro)

- Paweł Szarmach – pokój 42 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

Wygrane projekty dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 3

„Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku„– tym projektem ZSP Nr 3 po raz kolejny udowadnia, że edukacja zawodowa na europejskim poziomie jest priorytetem placówki. Na realizację projektu na lata 2018-2020 dotyczącego 4-tygodniowych staży zawodowych dla uczniów we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii szkoła pozyskała ponad 120 162 EUR. Środki na realizację projektu na zasadach programu Erasmus+ pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Czytaj więcej...

Dnia 28 sierpnia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Starosta Powiatu Malborskiego Pan Mirosław Czapla, Wicestarosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski oraz Członek Zarządu Powiatu Malborskiego Pan Piotr Szwedowski gościli na spotkaniu dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

W dniu 13 lipca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Malborskiego odbyło się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku Pani Róży Banasik – Zarańskiej.

Starosta – Mirosław Czapla życzył powodzenia oraz wyraził nadzieję, że nowe stanowisko pozwoli w pełni wykorzystać wysokie kwalifikacje nowej Pani dyrektor.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62