baner17.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Paweł Szarmach – pokój 44 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

IMG 0815Maturzyści z I LO w Instytucie Badań Jądrowych.

W dniach 31 marca oraz 1 kwietnia 2019 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wycieczce do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerkach pod Warszawą. Wraz z wychowawczynią, panią Agnieszką Kuper, oraz fizykiem, panem Piotrem Zimbałem, udaliśmy się najpierw do Warszawy pociągiem, aby później uczestniczyć w innych atrakcjach zaplanowanych na dwa nadchodzące dni.

Czytaj więcej...

W dniu 7 listopada 2019 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku odbyło się spotkanie nauczycieli doradców zawodowych szkół powiatu malborskiego. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, OHP i Starostwa Powiatowego w Malborku. Debatowano o wzajemnej współpracy nauczycieli doradców zawodowych z poradnią i urzędem pracy oraz wsparciu OHP.

Mając na uwadze zadania statutowe oraz aktualne potrzeby szkół i nauczycieli zwrócono uwagę na istotną rolę wsparcia rodziców  w trudnym zadaniu jakim jest planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej dziecka. Ważną rolę w tym procesie powinni odegrać wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny. Omówiono propozycję działań zarówno indywidualnych adresowanych do uczniów po wstępnej diagnozie jak i nauczycieli i rodziców – warsztaty i spotkania edukacyjne z udziałem pracodawców oraz specjalistów PUP i PPP oraz OHP.

Wśród przedstawionych ofert cenną inicjatywą - wciąż niedocenianą przez rodziców, są konsultacje indywidualne dla uczniów w poradni, które pozwalają określić możliwości dziecka i jego predyspozycje do danego zawodu, czy wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Organizatorem spotkania była Kamila Wodnicka – Powiatowy konsultant i doradca zawodowy działający w ramach projektu „Zostań zawodowcem” oraz Krystyna Organista psycholog malborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

5 listopada 2019 r. Młodsze Ambasadorki programu EPAS (Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy od 2017r.) Klaudia Majcher, Małgorzata Protokowicz, Wiktoria Sudak – uczennice klasy czwartej oraz Kinga Godzwon i Marzena Marczuk (uczennice klasy drugiej) pod opieką Starszej Ambasadorki – nauczycielki historii Iwony Krauze udały się z wizytą do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku,  do grupy pięcio- i sześciolatków. Celem było przeprowadzenie zajęć o zbliżającym się Święcie Niepodległości. Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań realizujących założenia innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62