baner19.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Emilia Lorenz – pokój 50 (I piętro)

- Paweł Szarmach – pokój 42 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku brał udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W okresie od 30 września 2016 r. do 17 marca 2017 r. społeczność ZSP nr 3 wykonała dziewięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu, które dotyczyły bieżącej działalności szkoły oraz zadania dodatkowe. W ramach tych zadań zorganizowano m.in. spotkania uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy oraz z przedstawicielami SKOKu Stefczyka. Uczniowie mieli okazje otrzymać informacje dotyczące wymagań płynących ze strony rynku pracy oraz zapoznać się z wybranymi instytucjami, które funkcjonują w lokalnym otoczeniu szkoły m.in. zorganizowano wizytę w Urzędzie Skarbowym w Malborku.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Uchwałą Nr XXI/208/2017 Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
udziela się dotacji na rok 2017 z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, dla następujących podmiotów:

Czytaj więcej...

Dnia 10 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbył się etap wojewódzki – Finał XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Konkurs obejmował problematykę z zakresu: wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim oraz wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62