baner26.jpg

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Starostwie Powiatowym w Malborku z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw.

Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem faksu 55 272 34 62 lub maila Gluchy@powiat.malbork.pl

Osoby przeszkolone w zakresie języka migowego (II poziom SJM)

- Paweł Szarmach – pokój 44 (I piętro)

Dodatkowe informacje nt. sposobu załatwiania spraw można znaleźć na stronach internetowych: www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

IMG 0815Maturzyści z I LO w Instytucie Badań Jądrowych.

W dniach 31 marca oraz 1 kwietnia 2019 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wycieczce do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerkach pod Warszawą. Wraz z wychowawczynią, panią Agnieszką Kuper, oraz fizykiem, panem Piotrem Zimbałem, udaliśmy się najpierw do Warszawy pociągiem, aby później uczestniczyć w innych atrakcjach zaplanowanych na dwa nadchodzące dni.

Czytaj więcej...

19 czerwca 2019 roku ponad 2600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego zakończyło rok szkolny 2018/2019 i rozpoczynają swoje dwumiesięczne wakacje. Trwają jeszcze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i szkół branżowych. W minionym roku szkolnym mury szkoły opuściło ponad 720 absolwentów. We wrześniu rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych niespełna 1400 uczniów – tylu złożyło deklarację podjęcia nauki w szkoła powiatu malborskiego. Przewiduje się, że od września będzie ponad 3100 uczniów w naszych liceach, technikach i szkołach branżowych. Trwa weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów.

Czytaj więcej...

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu Malborskiego powierzył obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Malborku Dariuszowi Miąskowskiemu
po zatwierdzeniu wyników konkursu, który odbył się w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Dyrektor legitymuje się trzydziestoletnim stażem pracy pedagogicznej. Był nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkól Technicznych w Malborku. Od 2002 roku pracuje jako wychowawca w MOW. W mijającym roku szkolnym pełnił obowiązki dyrektora placówki.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62