baner22.jpg

Powiat Malborski zaprasza do udziału w projekcie partnerskim.

Tytuł projektu: Zróbmy to razem!

Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ‐ 2020

Celem projektu jest wzrost do 30.09.2020 r. liczby młodych osób w wieku 15-29 (49K i 51M) z powiatu malborskiego i sztumskiego, które zdobyły bądź udoskonaliły kompetencje społeczne służące w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty z psychologiem, który zapozna uczestników projektu z kompetencjami społecznymi. Działania skierowane są do osób dotąd nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, głównie do młodych z ostatnich dwóch lat na danym etapie edukacji. Będą miały one formę uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności w charakterze wolontariusza.

REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną do Biura (Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork – Starostowo Powiatowe w Malborku, pokój 228, II piętro) bądź do biur Lidera i Partnerów.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Kwestionariusz samooceny I
  3. Oświadczenie UP o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
  4. Zaświadczenie o potwierdzeniu statusu osoby uczącej się
  5. Zgoda na przetwarzanie danych
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  7. Regulamin

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62