Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Ankieta nt. występowania chomika europejskiego na terenie Polski

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizowane są badania na temat chomika europejskiego zamieszkującego tereny rolnicze.

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizowane są badania na temat chomika europejskiego zamieszkującego tereny rolnicze.

Celem badań jest:

  1. zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce,
  2. rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów,
  3. zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

Pracownicy uniwersytetu zapraszają mieszkańców powiatu malborskiego do wypełnienia formularza badawczego, który znajduje się na stronie: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski