Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Awaryjny zrzut ścieków do Wisły z kolektora oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m. st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do Wisły ostrzega wszystkich użytkowników wody z rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpocz

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m. st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do Wisły ostrzega wszystkich użytkowników wody z rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem, spowodowanym awarią kolektorów przesyłowych w Warszawie. Do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apeluję aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Jednocześnie informuję, że obecnie codziennie pobierane będą próbki wody w 4 miejscach: w Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej (stały punkt monitoringowy OM3 umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły). Informacje na temat stanu wód Wisły pod kątem środowiskowym w województwie pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOŚ
w Gdańsku.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski