Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Darmowa rehabilitacja kardiologiczna

Bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej

Jeśli masz zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub jesteś po przebytym incydencie kardiologicznym skorzystaj z darmowej rehabilitacji kardiologicznej!

Program skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej-do projektu zostanie włączonych 9500 osób zamieszkujących województwo pomorskie (w tym 7700 osób ze zdiagnozowaną Chorobą Układu Krążenia oraz 1800 osób po incydencie kardiologicznym).

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • zwiększenie liczby programów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych w województwie pomorskim,
 • zwiększenie liczby wyspecjalizowanej kadry medycznej w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej poprzez szkolenia,
 • poprawa stanu zdrowia pacjentów oraz podniesienie wiedzy pacjentów w zakresie własnej sytuacji zdrowotnej,
 • ułatwienie dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych osobom aktywnym zawodowo poprzez m.in. wydłużenie czasu pracy oraz pracę w soboty placówek świadczących usługi zdrowotne oraz zaangażowanie profesjonalistów medycznych do realizacji Programu,
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat zdrowego trybu życia,
 • zmniejszenie liczby uczestników deklarujących lęk dotyczący powrotu do pracy,
 • zmniejszenie liczby uczestników palących tytoń,
 • zmniejszenie liczby uczestników z nieprawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi,
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami wskaźnika BMI,
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami stężenia glukozy na czczo –stan przed cukrzycowy lub cukrzyca,
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL.

Na terenie Malborka podmiotami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego projektu są: NZOZ ALMED Sp. z o.o. i Perfekt sp. z o.o. Poradnia Rehabilitacyjna.Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.radynauklady.pl, bądź pod numerem: 509575379.

Opiekun pacjenta przeprowadzi każdą osobę przez cały tryb postępowania rehabilitacyjnego.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski