Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Drugi etap przekazania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach grantu „Zdalna Szkoła”

Powiat Malborski w drugim etapie przekazał zakupione tablety w ramach projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA”

Powiat Malborski w drugim etapie przekazał zakupione tablety w ramach projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA”, do:

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku;
  • Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem;
  • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku.

Zestawy sprzętu komputerowego zostaną rozdysponowane między uczniów, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu na odległość. Dzięki pozyskanej dotacji uczniowie mogą aktywnie włączyć się w codzienne zajęcia szkolne.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski