Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Efekt realizacji projektu

W ramach projektu Powiat Malborski realizował w 2018 r. dwa zadania:

  • termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku
  • termomodernizację Starostwa Powiatowego w Malborku

Poniżej przedstawiamy budynki objęte projektem dla Powiatu Malborskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku:

- przed modernizacją

- po modernizacji

Starostwo Powiatowe w Malborku

- przed modernizacją

- po modernizacji

 

Również w ramach projektu zostały przeprowadzone działania edukacyjno – informacyjne, które odbyły się w jednostkach edukacyjnych powiatu gdzie dyskutowano o konieczności wprowadzenia działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej jak i w naszych gospodarstwach domowych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

 

Na spotkaniach zostały rozpowszechnione ulotki informacyjne, które kompensowały wiedzę czemu ma służyć poprawa efektywności energetycznej budynków w których pracujemy, uczymy się, mieszkamy.

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski