Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w ZSP nr 3

European Vocational Skills Week


 

realizowany jest w krajach Unii Europejskiej  w dniach 9 –13 listopada  2020 r.
Piąta edycja Tygodnia jest 100% wydarzeniem internetowym organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z niemiecką prezydencją Rady Unii Europejskiej.


Tegorocznym tematem jest kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie zmian ekologicznych i cyfrowych, zgodnie z priorytetami Komisji w zakresie "europejskiego zielonego ładu" i "Europy dostosowanej do ery cyfrowej".


W ZSP nr 3 wydarzenie w ramach  ETUZ odbyło się internetowo a zapis  wydarzenia zostanie udostępniony uczniom ze szczególnym uwzględnieniem klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Wydarzenie zostało poprzedzone  oddaniem do użytku  nowoczesnego sprzętu specjalistycznego do pracowni kształcenia zawodowego  o wartości ok. 250 000 zł. wśród którego należy wymienić:

 1. uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego
  do pracowni lokalnych sieci komputerowych oraz montaż podstawowego sprzętu sieciowego oraz sprzętu do testowania sieci lokalnych,
 2. uruchomienie sprzętu i oprogramowania do pracowni  turystyczno-geograficznej i spedycji,
 3. wyposażono szkołę w system drukarek 3D , urządzenia do wirtualnej rzeczywistości (VR) .

Wyposażenie było możliwe dzięki realizacji  projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Projekt  ETUZ organizowany przez Komisję Europejską, składa się z cyklu wydarzeń mających na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku edukacji zawodowej oraz promocji kształcenia i szkoleń zawodowych. Edukacja zawodowa jest świetnym wyborem, który wyposaża ludzi w umiejętności niezbędne na rynku pracy w XXI wieku oraz otwiera wiele możliwości rozwoju dalszej kariery zawodowej.
Tegoroczne  wydarzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przebiegało według następującego porządku:

 1. Prezentacja oferty szkoły oraz nowego sprzętu do pracowni zawodowych oraz  prezentacja komputerowej pracowni mobilnej – NASK
 2. „Zastosowanie technologii informatycznych w neurodydaktyce” wykład ucznia klasy IV (technik informatyk) Sebastian Kwaśniak
 3. Prezentacja autorskich programów informatycznych uczniów klasy drugiej kształcących się w zawodzie technik programista (Maksymilian Kotewicz, Oskar Damps, Błażej Czarnecki, Tymoteusz Fabiański)
 4. Prezentacja uczniów szkoły - finalistów Word Skills Poland 2020 – Carving (Aneta Nawrocka, Nadia Kosicka)
 5. Nasze doświadczenia w realizacji projektów dotyczących staży zawodowych w ramach programu Erasmus i PO WER (prezentacja: koordynator projektu Joanna Szymańska-Cybulska)
 6. Przez żołądek do serca, czyli włoskie smaki od kuchni - praktyki w restauracji „BOUNTY RIMINI ADVENTURE CLUB” w Rimini, Włochy (prezentacja: Julia Wasilewicz)
 7. Kocie spojrzenie na Lizbonę – praktyki w Hotelu „Gat Rossio” w Lizbonie, Portugalia (prezentacja: Julia Komar, Weronika Honory)
 8. „Odkrywamy Europę po godzinach – czyli jak się bawimy, gdy nie pracujemy” – Włochy, Portugalia

 

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski