Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Ważne komunikaty

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 – dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Malborski pozyskał grant w wysokości 217 500,00 tys. zł na wsparcie dla pracowników w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. „Pomorskie pomaga” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest odpowiedzią na trudną sytuację panującą w placówkach świadczących całodobową opiekę nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi.

Celem projektu jest wsparcie pracowników w walce z epidemią  koronawirusa COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Malborskim jest Dom Pomocy Społecznej w Malborku, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla  50 pracowników, którzy znajdują się w grupie szczególnego ryzyka świadcząc całodobową opiekę nad osobami przewlekle, somatycznie chorymi.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski