Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Grant na zakup sprzętu do nauki zdalnej

Powiat Malborski otrzymał grant w wysokości 99 430,00 złotych na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnyc

Powiat Malborski otrzymał grant w wysokości 99 430,00 złotych na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – ZDALNA SZKOŁA.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, który wprowadził nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz potrzeb zgłaszanych przez szkoły w Powiecie Malborskim w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek sytemu oświaty.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu nauczania w warunkach domowych. Niestety, wielu uczniów nie ma dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Z przyznanych środków finansowych planuje się zakupić laptopy oraz tablety, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli ze szkół podlegających Powiatowi Malborskiemu nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Część tabletów będzie posiadała oprogramowanie MÓWik Pro przeznaczone do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski