Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku  wpłynęły trzy oferty. Konkurs na kandydata na stanowisko  dyrektora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku odbył się 30 czerwca 2021 r. W postępowaniu konkursowym Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko  dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku - Panią Justynę Piłat.  Zarząd Powiatu Malborskiego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 roku zatwierdził konkurs
na kandydata na ww. stanowisko.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski