Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Dalsze działania związane z pracami scaleniowymi obrębu Złotowo, gmina Stare Pole

W grudniu 2020 r. nastąpił drugi odbiór części czynności związanych z pierwszym etapem prac scaleniowych w zakresie zgodnym z Porozumieniem z dnia 16 listopada 2020 r. zawartym pomiędzy Powiatem Malborskim, a Województwem Pomorskim jednostką realizującą Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych prac wykonawca tj. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, dokonał m.in. ustaleń zasad szacunku gruntów, wykonał szacunek porównawczy gruntów oraz sformułował zbiór życzeń dotyczących lokalizacji nowych granic wszystkich stron biorących udział w postępowaniu scaleniowym.

W grudniu 2020 r. nastąpił drugi odbiór części czynności związanych z pierwszym etapem prac scaleniowych w zakresie zgodnym z Porozumieniem z dnia 16 listopada 2020 r. zawartym pomiędzy Powiatem Malborskim, a Województwem Pomorskim jednostką realizującą Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych prac wykonawca tj. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, dokonał m.in. ustaleń zasad szacunku gruntów, wykonał szacunek porównawczy gruntów oraz sformułował zbiór życzeń dotyczących lokalizacji nowych granic wszystkich stron biorących udział w postępowaniu scaleniowym.

Kolejne działania związane z pracami scaleniowymi obrębu Złotowo, gmina Stare Pole zaplanowane są na rok 2021.

Działania podjęte zostały w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski