Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego:

  • w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla miast
  • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej poza miastami)

Z treścią projektów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 oraz na stronie:

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 roku:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu
  • ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski