Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Zarząd Województwa Pomorskiego prowadzi KONSULTACJE dot. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu lub pod linkiem https://strategia2030.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2030.

Projekt Strategii 2030 jest efektem prac prowadzonych w 2019 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z ekspertami i praktykami, którzy wsparli tworzenie dokumentu swoją wiedzą i doświadczeniem. Istotny jest także wkład Subregionalnych Zespołów Roboczych reprezentujących samorządy lokalne, partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawicieli trzeciego sektora.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na poniższy adres do 30 czerwca 2020 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030"
  lub na adres poczty elektronicznej
  strategia2030@pomorskie.eu

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w procesie konsultacji.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski