Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego prowadzi KONSULTACJE dot. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Zarząd Województwa Pomorskiego prowadzi KONSULTACJE dot. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu lub pod linkiem https://strategia2030.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-pomorskiego-2030.

Projekt Strategii 2030 jest efektem prac prowadzonych w 2019 r. przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z ekspertami i praktykami, którzy wsparli tworzenie dokumentu swoją wiedzą i doświadczeniem. Istotny jest także wkład Subregionalnych Zespołów Roboczych reprezentujących samorządy lokalne, partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawicieli trzeciego sektora.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na poniższy adres do 30 czerwca 2020 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030"
  lub na adres poczty elektronicznej
  strategia2030@pomorskie.eu

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w procesie konsultacji.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski