Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Konsultacje w sprawie Programu Ochrony Powietrza Strefy Pomorskiej

Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2021 roku drogą elektroniczna na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustanie do protokołu lub pisemnie na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21I27, 80-810 Gdańsk.

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski