Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Maria Seibert z I Liceum Ogólnokształcącego z tytułem “Nauczyciel Pomorza 2020”

Maria Seibert, nauczycielka muzyki i zajęć artystycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku, otrzymała tytuł “Nauczyciela Pomorza 2020”. Gala, na której ogłoszona została zwyciężczynią konkursu, odbyła się w piątek (18 grudnia) w formule zdalnej.

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku pod patronatem marszałka województwa pomorskiego. Nominowani do niej są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Marię Seibert nominowała do konkursu dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Hanna Lalak.

– Nominacja była czymś oczywistym, ponieważ Maria Seibert jest nauczycielem, który ma wielkie osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Poza standardową pracą pedagogiczną realizuje wiele inicjatyw pozalekcyjnych – mówi Hanna Lalak, dyrektor I LO w Malborku. – To ona jest autorką innowacji pedagogicznej, w ramach której rozwija zamiłowanie uczniów do dziennikarstwa. Razem tworzą audycję “Młodzieżowy Bigos”. Prowadzi zespół szkolny “Parafraza”, zorganizowała warsztaty dziennikarsko-teatralne w Bieszczadach, gdzie uczniowie spotkali się z młodzieżą z Ukrainy. No i jej dziełem jest też między innymi świetnie przyjęta “Rock Opera Krzyżacy Junior”. Dokonań jest o wiele więcej, dlatego cieszę się, że pani Maria została za to doceniona.

O przyznaniu tytułu “Nauczyciel Pomorza” poinformował, odczytując decyzję kapituły konkursowej, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Pani Mario, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za pani aktywność, energię, pasję do muzyki, przekazywaną kolejnym rocznikom uczniów, a także za pani zaangażowanie w działania na rzecz integracji wspólnoty lokalnej. Rzesze pani wychowanków są dowodem na to, że w budowaniu wiary w uczniach we własne możliwości może towarzyszyć radość, że zawsze warto realizować swoje pasje i podążać za marzeniami – mówił podczas gali marszałek Mieczysław Struk, zapowiadając osobiste wręczenie statuetki w Malborku.

Poniżej uzasadnienie nominacji złożonej do konkursu “Nauczyciel Pomorza 2020"

Maria Seibert jest nauczycielką, instruktorką, wychowawcą i przede wszystkim wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży. Stara się przybliżyć im wartości kulturalne
i patriotyczne, sprawia, że ich życie jest pasjonujące i twórcze. Dzięki niej rozwijają się, zdobywają sukcesy, poznają Polskę i świat, są szczęśliwi.

Wykształcenie i ścieżka zawodowa:

Maria Seibert ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fletu poprzecznego. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie wychowania muzycznego. Swoją wiedzę teoretyczną pogłębiła na studiach podyplomowych  o kierunku Wiedza o Kulturze oraz Coachingu. 

W 2019 r. obchodziła jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. W tym czasie wykształciła setki młodych artystów, wielu z nich związało swoją ścieżkę zawodową z muzyką. 

Pierwsze doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła na stanowisku nauczyciela muzyki, które zajmowała przez dziesięć lat w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku. Tam zapoczątkowała comiesięczne koncerty dla uczniów pod hasłem „Mała Akademia Jazzu”, dzięki którym uczniowie mogli na żywo poznać instrumenty, różne rodzaje muzyki oraz utwory znane i mniej znane. 

W 1999 r., Maria Seibert została w drodze konkursu wybrana na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku, które zajmował do sierpnia 2011r. Praca ta umożliwiła jej nie tylko dalsze wykorzystanie i poszerzenie wiedzy z obszarów edukacji, dzięki niej mogła zapoznać się w praktyce z rozwojem kultury naszego miasta. Ale nie tylko. Bardzo przejęła się losem tzw. „dzieci z ulicy”, które nie mając żadnych możliwości przychodziły do Ratusza czując, że tu ktoś się o nich troszczy. Chcąc ich przekonać do udziału w zajęciach nasza Pani organizowała dla nich darmowe posiłki, przerobiła dwa pomieszczenia budynku na kuchnię
i jadalnię, a dzięki współpracy z Zakonem Joannitów pozyskała środki na wyposażenie tych sal oraz sponsorów, którzy dostarczali produkty  do gotowania. 

Obecnie Maria Seibert pracuje w:

– I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku im. Henryka Sienkiewicza jako nauczyciel muzyki, prowadzi również trzy innowacje pedagogiczne

– Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, gdzie jest kierownikiem artystycznym studia wokalnego Balbiny oraz kierownikiem ds. edukacji artystycznej dzieci i dorosłych. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W MALBORKU IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

Maria Seibert jest nauczycielem w I LO. Nie tylko uczy muzyki ale przede wszystkim prowadzi innowacje pedagogiczne oraz prowadzi poniżej przedstawione projekty:

Audycja Radiowa Młodzieżowy Bigos

Od 2017 r. wraz z młodzieżą I LO Maria Seibert prowadzi audycję radiową pod tytułem Młodzieżowy Bigos w Radio Malbork. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 można usłyszeć ciekawe felietony na tematy, które interesują młodych ludzi, oprawione dobrą muzyką i trafnymi komentarzami. Wszystkie przygotowane
i poprowadzone przez młodzież. 

Dodatkowo wraz z uczniami Maria Seibert zrealizowała dwa projekty w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”, na które pozyskała fundusze od Miasta Malbork – w 2018 r. „Wielki Bigos, czyli Medialny Misz Masz”, w 2019 r. „Wielki Bigos Talentów – Talent Show”.

Zespół wokalny „Parafraza”

Maria Seibert prowadzi w I LO zespół wokalny „Parafraza”, który odnosi sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nagrody młodzi artyści zdobywają jako grupa ale również indywidualnie. Do największych sukcesów zaliczają się: Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki o „Patriotyczną Nutę” w 2018 r., III miejsce podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc” w 2016 r. oraz liczne nagrody indywidualne. 

Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Bieszczady 2017, 2018, 2019 

Warsztaty odbywały się w ramach projektów polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży, dla uczestników były bezpłatne. Prze 3 lata z rzędu kilkunastu uczniów I LO wyjeżdżało w Bieszczady, gdzie oprócz wspólnej integracji mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, tworząc wspólną prezentację artystyczną. Spotkania zaowocowały wspaniałymi przedstawieniami., które były potem prezentowane dla malborskiej publiczności. Warsztaty były jednym z elementów innowacji pedagogicznej: “Szkoła talentów i młodych z pasją”.

Spektakl „Dziady”

Efektami Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych w Bieszczadach były spektakle słowno-muzyczne „Dziady” Adama Mickiewicza w ramach „Mickiewiczowskich Zaduszek”, podczas których młodzież w poetycki sposób przybliżyła swoim kolegom, jakie przesłanie w tej sztuce chciał przekazać nasz wieszcz narodowy. Przedstawienia były prezentowane zarówno dla szkół, jak i otwarte dla wszystkich mieszkańców Malborka w listopadzie 2017 i 2018 r., za każdym razem w innym miejscu i innym scenariuszem.

Rock Opera Krzyżacy jr. 

W 2019 r. Maria Seibert wyreżyserowała musical Rock Opera Krzyżacy jr. oparty na Rock Operze Krzyżacy w wykonaniu największych polskich gwiazd.  Spektakl  nawiązuje do powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Jest to opowieść o wielkiej miłości, ale również o nienawiści, o walce dobra ze złem, o odwadze, honorze i jego utracie. A w tle walka Polski z państwem krzyżackim, bitwa pod Grunwaldem i klęska zakonu. Choć to historia sprzed wielu lat, to poruszane problemy młodych bohaterów są bardzo aktualne. Młodzież z I LO i studia wokalnego „Balbiny” zaskoczyła talentem zarówno aktorskim jak i wokalnym, artystyczną dojrzałością i profesjonalizmem. Nagrodą były pełne sale i niesamowity odbiór zarówno młodzieży jak i dorosłych widzów – w sumie odbyło się 7 spektakli, które zobaczyło ponad 2 tysiące osób.

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej (2016, 2017, 2018)

Cykliczny konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest przybliżenie piosenek oraz postaw patriotycznych i możliwość zaprezentowania talentów muzycznych.

Apele, imprezy szkolne, warsztaty 

Maria Seibert co roku przygotowuje uczniów do apeli, konkursów, prowadzi z nimi warsztaty artystyczne i  motywuje do własnej twórczości.

BALBINY

W 1985 r., założyła zespół wokalny „Balbiny”, który prowadzi do dziś. Grupa szybko stała się jedną z najbardziej popularnych zespołów dziecięcych w Polsce. W ciągu 35 lat,  w kolejnych składach zespołu śpiewało około 300 osób. Obecnie „Balbiny” tworzy ponad 30 młodych artystów. To wielka muzyczna rodzina, to radość ze śpiewania, często również sposób na życie, ponieważ wielu wokalistów wykształconych przez Marię Seibert związało się z muzyką zawodowo, część z nich również zajmuje się muzyczną edukacją dzieci.

Prowadząca zespół ma z pewnością zdolność wyszukiwania i szlifowania talentów, często prawdziwych perełek. Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w konkursach krajowych i zagranicznych, między innymi w Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, Mołdawii oraz Japonii. Do tego 6 nagranych płyt oraz fakt, że grupa chętnie zapraszana jest do koncertowania nie tylko w naszym mieście
i regionie, ale również w dalej położonych zakątkach kraju. Śmiało można powiedzieć, że zespół jest wizytówką Malborka.

Studio Wokalne „Balbiny” jak również jego soliści, dzięki zaangażowaniu i sile przebicia Marii Seibert oraz jej umiejętności motywacji podopiecznych, pojawiali się w niemal wszystkich muzycznych programach telewizyjnych. Między innymi przez 14 lat współpracowali z telewizją państwową TVP1, gdzie nagrali ponad 200 odcinków programu „Od przedszkola do Opola”, towarzysząc na scenie gwiazdom polskiej estrady i wspierając wokalnie młodych wykonawców. Inne programy to „Szansa na sukces”, „Mam Talent”, „Talent za Talent”, „Tak to leciało”, „Śpiewaj
i walcz”, „X – factor”, „Droga do Gwiazd”, „Idol”, „Bitwa na głosy” „The Voice of Poland”, „Muzyczna Skakanka”, „Pod Pięciolinią”,   „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Jedna
z solistek – Anna Szatybełko – zwyciężając program „Śpiewaj
i walcz” wystąpiła w Konkursie Debiutów 2010 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Prócz sukcesów telewizyjnych, zespół zaistniał na deskach teatrów: Narodowego
i Polskiego.

W 2013 r. “Balbiny” stworzyły pierwszy w historii Malborka musical pod tytułem „Nasze Radio Ptasie”, który wystawiany był w mieście i regionie kilkanaście razy.
O sukcesie świadczył gromki aplauz publiczności zachwyconej występem. W czerwcu o2019 r odbyła się premiera kolejnego widowiska „Krzyżacy Rock-Opera junior”,
w którym udział weźmie uzdolniona muzycznie młodzież z całego Malborka.

W 2017 r. dla 25 osób zorganizowała największą podróż ich życia – wyjazd na 10-dniowe tournée po Japonii z możliwością mieszkania u japońskich rodzin. Rok później młodzież z Japonii mieszkała i koncertowała w Malborku i okolicach. Wymiana była możliwa dzięki doskonałej współpracy z Polsko-Japońskim Towarzystwem Wymiany Kulturalnej i Naukowej oraz Fundacją Ireny Kwiatkowskiej FIK.

Maria Seibert założyła w 2015 r. zespół pod nazwą “Cantus Mariae” występujący z repertuarem muzyki dawnej. Pierwsze sukcesy grupa odniosła zdobywając wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w czerwcu 2016 r.
w Malborku, śpiewały również podczas jednej z największych historycznych inscenizacji w Polsce “Oblężenie Malborka”. Zespół wystąpił dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”
w Kaliszu, zdobywając w 2017 r. i w 2018 r. Srebrne Harfy.

PROJEKTY CYKLICZNE:

Maria Seibert zapoczątkowała i organizuje do dnia dzisiejszego wiele cyklicznych imprez w mieście jak:

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury” (17 edycji) 

Malborskie Festiwale Kultury Dawnej tradycyjnie obfitują w wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych, spektakli historycznych, itp. Szczególnymi punktami programu festiwalu są: Korowód otwierający imprezę, jarmark średniowieczny pod nazwą Miasteczko Średniowieczne oraz Koncert Jubileuszowy. Program wzbogacany jest rokrocznie o występy grup rycerskich, tworzących malowniczy obóz tuż pod murami zamku malborskiego, inscenizujących wydarzenia z lat 1458-1460. Są to między innymi sceny z walk pod Malborkiem pomiędzy wojskami krzyżackimi
i polskimi w ostatnich latach Wojny Trzynastoletniej.

Konkursu Wokalnego Twórczości Polskiej „Wielcy Nieobecni” (14 edycji)

Ogólnopolski konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży wraz z warsztatami aktorsko-muzycznym i koncertem galowy, na którym występują finaliści konkursu oraz zaproszona gwiazda.  

Artystyczna Wiosna Młodości (44 edycje)

Impreza jest przeglądem artystycznym tanecznych i wokalnych grup z przedszkoli
i szkół podstawowych powiatu malborskiego.

Rejonowe eliminacje do Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze” (35 edycji)

Konkurs skierowany do szkolnych grup teatralnych, uprawiających różnorodne konwencje teatralne: teatry żywego planu, teatry dramatyczne, teatry poezji, teatry ruchu ,teatry tańca, teatry plastyczne, teatr lalkowy, teatr przedmiotu, kabarety.

Koncerty charytatywne (na bieżąco)

Co roku Maria Seibert organizuje charytatywny koncert kolęd w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce, podczas którego zbierane są środki na stowarzyszenia lub osoby chore, ale nie tylko. Koncerty i akcje są zawsze, kiedy ktoś zwróci się
z prośbą o pomoc. W ostatnich 10 latach takich dużych koncertów było co najmniej 15.

KRZEWIENIE PATRIOTYZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KOMBATANCKIEGO “MŁODY LAS”

Maria Seibert jest przewodniczącą Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego “Młody Las”, Zarząd Oddziału w Malborku. Trudną powojenną historię Malborka propaguje przede wszystkim wśród uczniów szkół w swoim mieście, których zaprasza na spotkania z kombatantami i na uroczystości. Organizuje wspólne imprezy, festyny, koncerty. Dla nich to prawdziwa żywa lekcja historii. 


Maria Seibert (Fot. Jacek Skrobisz)

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski