Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Minimalna liczba punktów matematyka-informatyka

Po analizie listy rankingowej ustalonej z uwzględnieniem punktacji przyporządkowanej wynikom testów przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynikom Testu Uzdolnień Kierunkowych Komisja ustaliła, że minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie na obszar matematyki i informatyki wynosi 11.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski