Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za II semestr roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”, ruszy 7 czerwca i będzie trwał do 27 czerwca 2021 r.

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń – uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w ww. terminach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku w godzinach 8:00 - 15:00 bądź wysłać podpisany skan na adres p.wirkus@powiat.malbork.pl

W związku z sytuacją w kraju, wnioski będą rozpatrywane na podstawie obecności uczniów od 1 lutego 2021 do dnia ukończenia semestr 2020/2021, oraz pozostałych kryteriów wskazanych w regulaminie.

We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium, prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.”

 

Wniosek o przyznanie stypednium. ZZP

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZzP

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski