Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Decyzja Starosty o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów wsi Złotowo w obrębie Złotowo gmina Stare Pole

Operacja pn. „Scalanie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole”  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

29 listopada 2021 r. Starosta Malborski wydał decyzję administracyjną GN.6641.2.2017 o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów wsi Złotowo w obrębie Złotowo gmina Stare Pole powiat malborski. Kolejnym etapem  scalenia  będą prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo".

Działania podjęte zostały w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski