Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

O projekcie Zdolni z Pomorza

Projekt w powiecie malborskim będzie realizowany do czerwca 2023 roku. Jest to ostatni rok w Zdolnych z Pomorza.

Na cele projektowe na lata 2016-2023 Urząd Marszałkowski zaplanował dla uczniów naszego powiatu ponad 791 519,94 tys. złotych. Na bieżący rok szkolny przypada ponad 200 tys. złotych na zajęcia laboratoryjne, wycieczki dydaktyczne i wizyty studyjne na uczelniach na Pomorzu, którzy rekrutują się ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Malborka, gmin powiatu malborskiego. Koordynatorem projektu jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Justyna Piłat przy wsparciu Wydziału Edukacji Starostwa.

Na rok szkolny 2022/2023 nominację otrzymali 22 uczniów. Przeszli oni wcześniej badania
i testy przedmiotowe, które odbywały się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku. Aktualnie w projekcie jest 75 osób.

W roku szkolnym planowane jest otworzenie 10 grup przedmiotowych tj:.

  1. matematyka podstawowa x2
  2. matematyka ponadpodstawowa x2
  3. informatyka podstawowa
  4. informatyka ponadpodstawowa
  5. biologia podstawowa
  6. kompetencje społeczne
  7. chemia podstawowa
  8. chemia ponadpodstawowa

Nauczyciele którzy prowadzą zajęcia w ramach projektu pracują w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku (1 nauczyciel), Technikum Nr 3 w Malborku (4 nauczycieli) oraz jeden nauczyciel pracuje w szkole podstawowej w Gdańsku.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski