Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, (ogłoszonego na stronie powiatu malborskiego oraz BIP, a także tablicy ogłoszeń w dniu 1 października 2021 r.), Zarząd Powiatu Malborskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. dokonał wyboru następujących ofert:

  1. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w Malborku (zadanie pierwsze) - oferta Fundacji ibuk.org.pl z siedzibą w Gdańsku (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk) i udzielił dotacji na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 61.510,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć 00/100),
  2. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w Nowym Stawie (zadanie drugie) - oferta Fundacji ibuk.org.pl z siedzibą w Gdańsku (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk) i udzielił dotacji na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 61.510,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100).

 Uchwała Nr 323/2021 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski