Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Ogniska grypy ptaków

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku poleca rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, zarówno wskutek kontaktu z dzikim ptactwem, jak i za pośrednictwem osób oraz środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstw posiadających drób. Prowadzenie powyższych działań jest celowe z uwagi na stwierdzone bardzo duże prawdopodobieństwo migracji chorych ptaków na teren Polski i przeniesienia grypy ptaków do gospodarstw. Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku pragnie przypomnieć, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz. U. 2017, poz. 722), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku zwraca się z prośbą o rozpropagowanie w/ w informacji oraz monitorowanie sytuacji zabezpieczenia gospodarstw na państwa terenie.

Informujemy, że materiały dla realizacji tematu znajdują się na stronach internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie (https://www.wetgiw.gov.pl) oraz Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku (www.piw-malbork.lo.pl/)

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej

Zalecenia dla hodowców drobiu

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski