Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Piękna Wieś Pomorska 2020 - wyniki etapu powiatowego

W dniu 24 lipca 2020 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 20 lipca 2020 r. dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika
i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).
Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:

  •  gminnym,
  •  powiatowym,
  •  wojewódzkim.

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw oraz Gmina Stare Pole zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:

posesje zgłoszone w kategorii „Zagroda”:

  •     Zagroda Państwa Wiolety i Tomasza Loryś z Nidowa, gmina Nowy Staw;

wsie zgłoszone w kategorii „Wieś”:

  •  Wieś Lasowice Wielkie, gmina Malbork - Sołtys Pan Jerzy Kondys;
  •  Wieś Mirowo, gmina Nowy Staw - Sołtys Pani Justyna Malinowska;
  •  Wieś Krzyżanowo, gmina Stare Pole - Sołtys Pani Izabela Łapacz.

Komisja powiatowa w kategorii „Wieś” oceniła: ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i charakteru wiejskiego. Bardzo ważna jest także aktywizacja, integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej, która podejmuje wspólne działania w celu uatrakcyjnienia oraz poprawy jakości życia na wsi. W kategorii „Zagroda” punktowane były: stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ
na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.
Po dokonaniu oceny zagród oraz wsi zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego komisja powiatowa do szczebla wojewódzkiego wytypowała zwycięzców etapu powiatowego:
w kategorii „Zagroda”
Zagrodę Państwa Wiolety i Tomasza Loryś z Nidowa, gmina Nowy Staw,

w kategorii „Wieś”
Wieś Krzyżanowo, Sołtys Pani Izabela Łapacz, gmina Stare Pole.

Laureaci pierwszych miejsc będą walczyć o tytuł najpiękniejszej zagrody oraz wsi w województwie pomorskim. Komisja wojewódzka na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisów i prezentacji dokona oceny wsi i zagród oraz sporządzi protokół z prac w terminie do 31 sierpnia 2020 r.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.


OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski