Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Podpisanie umowy w ramach projektu zintegrowanego 3.3.1 i 4.1

W powiecie malborskim na podniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6,4 mln zł.

W powiecie malborskim na podniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6,4 mln zł.

W dniu 9 listopada 2016 roku 2016 marszałek województwa pomorskiego podpisał umowy ze starostą malborskim Mirosławem Czaplą na realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Pierwszy projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” o wartości 3,3 mln otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł. Udzielona dotacja wspierać będzie 31 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także pozwoli 880 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 i Nr 4 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej skorzystać ze staży i praktyk u pracodawców. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020.Kształcenie zawodowe w powiecie malborskim ukierunkowane będzie na elektronikę, ICT, transport, logistykę, sport, turystykę i rekreację.

Drugi z projektów pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” o wartości 4,1 mln zł otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki. Inwestycja realizowana będzie w trzech szkołach: ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski