Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Poprawa efektywności energetycznej

 

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław
(wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) 39 budynków użyteczności publicznej. Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na energooszczędne. 4 budynki będą realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres prac wynikać będzie z wykonanych uprzednio audytów energetycznych, elektrycznych, elektroenergetycznych oraz analiz PV. W ramach projektu realizowane będą także działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie oszczędności, poszanowania energii i OZE oraz działania promocyjne.
Projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Malbork - Sztum z dnia 28.01.2016r.

  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Całkowity koszt projektu: 31 918 636,90 zł
  • Dofinansowanie w wysokości 791 577,08 zł
  • Projekt realizowany w latach: 01.12.2014-09.30.2018
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski