Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Powiat Malborski po raz kolejny pozyskał środki unijne

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 58.028,00 euro.

Dzięki zaplanowanym działaniom uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 będą mieli okazję realizować  4-tygodniowe staże w hiszpańskiej Maladze. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik, technik elektryk, technik ekonomista oraz technik logistyk.

W ramach projektu pn. ,,Europejskie kształcenie szansą na sukces” młodzież będzie miała możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku lokalnym i europejskim. Nabyte umiejętności będą mogły być wykorzystane na zajęciach praktycznych oraz w pracy zawodowej. Zagraniczne praktyki przygotują młodego człowieka do funkcjonowania na europejskim rynku pracy, wpływając tym samym na jego mobilność,   kształtując samodzielność i pewność siebie oraz otwartość na Europę i świat.

Podczas pobytu za granicą uczniom towarzyszył będzie nauczyciel, zapewniając wsparcie i opiekę oraz mentorzy z organizacji partnerskiej EuroMind w Hiszpanii.  Uczestnicy otrzymają również potwierdzenia udziału w projekcie, w postaci certyfikatów Europass, uznawanych w całej Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczane będą na stronach szkół oraz Powiatu Malborskiego.

Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski