Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Realizacja projektu „Zostań ZAWODOWCEM” – 2019

Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” ukierunkowany jest na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Malborskim do potrzeb rynku pracy, skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,

Projekt pt. „Zostań ZAWODOWCEM” ukierunkowany jest na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Malborskim do potrzeb rynku pracy, skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, a także nauczycieli. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół oraz podniesienie jakości kształcenia w wybranych branżach kluczowych.

W ramach rozwoju kompetencji zawodowych uczniów ZSP 3 i ZSP 4 w 2019 roku odbywały się cykliczne zajęcia skierowane do młodzieży, w tym: zajęcia z podstaw programowania i gier komputerowych /zajęcia z podstaw robotyki/ zajęcia z grafiki komputerowej w tym montaż filmów. Zrealizowane zostały także zajęcia językowe, m.in. język angielski i niemiecki zawodowy w branżach kluczowych ICT, TSR, TLM oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe, zarówno w formie warsztatów grupowych, jak i indywidualnych.

Uczniowie uczestniczyli również w  kursach i szkoleniach w zakresie swoich branż kluczowych m.in. „Wózki widłowe”;  „Kurs prawa jazdy kat. B”; „Kurs SEP”; Proces montażu odwodów drukowanych”, „Dekorowanie wyrobów cukierniczych”;Sporządzanie potraw z warzyw i owoców”;  „Carving i garnirowanie potraw”;  „Florystyka”; „ Barman- shaker” i wiele innych. Wraz z udziałem partnera projektu P.P.H. Rarytas, w czasie ferii zimowych i letnich uczniowie z ZSP 3 i ZSP 4  odbywali staż/praktykę u pracodawców.

Uczniowie malborskich szkół mieli okazję skorzystać z wizyt studyjnych oraz targów branżowych organizowanych w Polsce. W ramach projektu uczestniczyli w zajęciach pokazowych przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa  i Gastronomii w Poznaniu, w targach Poznań Motor Show 2019, w wizycie studyjnej w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych. W kwietniu młodzież wzięła udział w dwudniowych Targach Mazury HORECA. W czerwcu uczniowie branży ICT wzięli udział w kolejnej edycji Warsaw Games Show. Interesującym wydarzeniem dla  młodzieży  branży TLM była wizyta studyjna do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie. Grupa poznała działanie terminalu pasażerskiego. Były to zajęcia praktyczne z niezwykle ciekawymi wykładami.  Uczniowie klas informatycznych odbyli  wizytę studyjną do firmy Lactroix Electronics w Kwidzynie.  Zwiedzając zakład mieli szansę tworzyć m.in. obwody zamknięte. Grupa z branży TLM uczestniczyła w targach pn. „ITM na drodze do przemysłu”. Młodzież zapoznała się z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi obrabiarek CNC oraz z materiałami skrawającymi. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczestniczyli w wyjeździe na Międzynarodowe Tragi Polagra Gastro oraz Targi Wyposażenia Hoteli INVEST-Hotel w Poznaniu.  Wydarzenie, które pozwoliło uczniom  poznać produkty najlepszej jakości oraz unikatowe rozwiązania z branży gastronomicznej i hotelarskiej omawiane podczas licznych spotkań ze specjalistami.

Projektem objęci zostali również nauczyciele, którzy skorzystali z kursów i studiów podyplomowych, m.in. „Nowoczesne organizacje i zarządzanie w gastronomii”. Nauczyciele z ZSP 4 wzięli udział w szkoleniu z zakresu Carvingu. Odbyły się także spotkania zespołów samokształcących w branżach TSR, ICT, TLM. Głównym tematem spotkań było przygotowanie programów nauczania według nowych podstaw programowych w danej branży.

W ramach projektu funkcjonuje Malborski Portal Edukacyjny utworzony w celu rozwoju powiatowego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Malborskim. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zawiera treści przydatne dla uczniów, m.in. narzędzia online służące do badania predyspozycji zawodowych, informacje nt. nowych trendów, treści przydatne dla osób zawodowo zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz informacje o realizowanych działaniach.

Powiatowy Konsultant organizował spotkania sieciowe z doradcami ze szkół oraz promował Malborski Portal Edukacyjny na Targach Edukacyjnych. Brał również udział w spotkaniach subregionalnych grup roboczych w Gdańsku oraz szkoleniu ze specjalistą zewnętrznym z narzędzi doradczych PROGRA. Odbyło się również spotkanie z doradcami edukacyjno-zawodowymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku w celu wypracowania podziału zadań dla instytucji w zakresie wspierania szkół w doradztwie zawodowym. Doradca prowadził zajęcia z planowania kariery w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych i  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w powiecie malborskim.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski