Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił tzw. „uchwały antysmogowe”

Została podjęta uchwała Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa poza miastami”) oraz uchwała Nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”).

Przedmiotowe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 15.10.2020 r., poz. 4233 oraz poz. 4232) i weszły w życie z dniem 30 października 2020 r.

Z treścią ww. uchwał, z uzasadnieniami, o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz plikiem zawierającym najczęściej zadawane pytania odnośnie zapisów uchwały można się zapoznać na stronie: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html (BIP UMWP-> Sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne-> Uchwały antysmogowe).

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski