Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Szkoła zawodowa pozytywnym wyborem Spotkanie studyjne w Nowym Stawie

 

W dniu 9 listopada 2021 roku w Galerii Żuławskiej odbyło się spotkanie studyjne dyrektorów szkół powiatu malborskiego - z udziałem pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli doradztwa zawodowego. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wyborem szkoły i dalszej edukacji absolwentów szkół podstawowych. Głównym celem była prezentacja szkoły zawodowej jako pozytywnego wyboru w odniesieniu do oferty kształcenia i potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Nauczyciele mieli okazję poznać psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji. To temat prelekcji wygłoszonej przez psycholożkę Karoliny Ambroziak z Warszawy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Joanna Reszka przedstawiała ofertę rynku pracy i propozycje współpracy ze szkołami wskazując na dotychczasowe efekty wspólnej edukacji uczniów związanej z wyborem kształcenia zawodowego - na miarę ich możliwości i oczekiwań społecznych.

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat przedstawili swoje propozycje na nowy rok szkolny 2021/2022. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe w Technikum nr 3 i nr 2 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1. Swoją ofertę przedstawił także dyrektor Waldemar Kuliński z Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Dyrektorzy malborskich liceów – I i II,  przedstawili swoje propozycje przygotowania młodzieży do matury i do studiów - między innymi politechnicznych, biomedycznych czy prawniczych oraz przygotowania wojskowego – w IVLO w ZSP nr 4.

WSTĘPNA PROPOZYCJA OFERTY NA ROK SZKOLNY 2021-2022


Prezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

Centrum Edukacji Zawodowej

Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji

Prezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku


Spotkanie zorganizował Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku. Podobna debata odbyła się trzy lata temu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku gdzie wzięli udział rodzice ósmoklasistów szkół miejskich i gmin powiatu malborskiego. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią spotkanie miało charakter kameralny w węższym gronie. Planowane są spotkania w poszczególnych szkołach przed świętami wielkanocnymi. Jeśli nie pozwolą na to warunki epidemiologiczne przewiduje się spotkania on - line, jeśli będą takie potrzeby.

 

Spotkanie zorganizowano przy wsparciu Burmistrza Nowego Stawu Jerzego Szałacha i Dyrektora NCKiB Krzysztofa Osijewskiego.

Serdecznie Dziękujemy.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski