Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Test Uzdolnień Kierunkowych 2022

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 28 września br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku o godz.16:00

Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną, dowód osobisty.

Uczeń, który nie przystąpi z powodów losowych do testu w pierwszym terminie niezwłocznie, ale nie później niż 3 dni po terminie przeprowadzenia testu, zgłasza pisemne zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Malborku (pl. Słowiański 17, pokój 48) załączając stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski