Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Wizyta studyjna w Bolesławowie

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się wizyta studyjna w Zespole Szkół Rolniczych Centrum  Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. W spotkaniu z dyrektorem Alfredem Porte uczestniczyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku Justyna Zaworka i nauczycielka SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Katarzyna Plutowska Kapusta. Do Bolesławowo przyjechał także dyrektor MOW Dariusz Miąskowski. Celem wizyty było określenie możliwości współpracy z Centrum w zakresie wzbogacenia oferty obu placówek w zakresie rewalidacji i resocjalizacji korzystając z walorów hipoterapii, spotkania ze zwierzętami czy zmiany środowiska; poznania pracy w gospodarstwie rolnym.

Uzgodniono już pierwsze działania. W lutym br. młodzież MOW będzie mogła uczestniczyć pokazie koni i zwiedzić gospodarstwo. W kwietniu br. – jeśli na to pozwolą warunki epidemiologiczne, wychowankowie z SORW przyjadą na kilka dni, aby poznać ścieżkę przyrodniczą i zwierzęta.

W centrum kształci młodzież w technikum w specjalnościach hodowli koni, architektury krajobrazu, pszczelarstwa czy urządzeń systemów energetyki odnawialnej oraz kształcą się tez tu technicy weterynarii i przyszli rolnicy.

Wizyta studyjna w Bolesławowie została przygotowana przez Dyrektora Alfreda Porte i Stanisława Sumowskiego ze starostwa malborskiego. To początek szerszej współpracy na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski