Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Ważne komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wyniki dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Malborku w zakładce Stowarzyszenia / Aktualności,

lub w załączniku poniżej:

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski