Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku otrzymało wyróżnienie za aktywną współpracę na rzecz edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwo dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Wyróżnienie zostało przyznane przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich za realizację programu edukacyjnego pn. “Bankowcy dla Edukacji”.

Efekty współpracy pomiędzy powiatem, Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich pokazują, że skuteczne budowanie dialogu w zakresie edukacji ekonomicznej jest możliwe jedynie dzięki aktywnemu współdziałaniu wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za edukację każdego szczebla – informuje Waldemar Zbytek, prezes WIB. – W bardzo wymagającym dla wszystkich z powodu wybuchu pandemii Covid-19 roku 2020 udało się zrealizować w trybie online miedzy innymi cykl lekcji z zakresu cyberbezpieczeństwa i finansów, w których udział wzięło ponad tysiąc uczniów oraz dodatkowo zrealizowano szkolenia dla ponad stu nauczycieli. W lekcjach wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze wszystkich czterech szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie powiatu malborskiego.

Oficjalnie ogłoszenie o wyróżnieniu powiatowego samorządu odbędzie się podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się w formule online 25 marca.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski