Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Żywność z Biedronki

Szanowni Państwo,
 

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się ok. 235 kg żywności na osobę* rocznie, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków. Należy przeciwdziałać temu problemowi. Sieć sklepów Biedronka chce realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce. Jest to możliwe dzięki działaniom własnym sieci sklepów Biedronka oraz dawaniu dobrego przykładu milionom klientów, tak aby budowali nowe nawyki: lepiej planowali zakupy, odpowiednio przechowywali kupioną żywność w domu oraz zużywali ją do końca.

Chociaż ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, która zobowiązuje sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów partnerom charytatywnym, obowiązuje od niedawna, to sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy Biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 Organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności, diecezjalnymi i archidiecezjalnymi Caritas, a także lokalnymi organizacjami. Tylko w 2019 r. sieć sklepów Biedronka przekazała ponad 9 600 ton nadwyżek żywności o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

W związku z powyższym informujemy przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. Abyśmy w naszym regionie wspólnie mogli przeciwdziałać marnowaniu żywności, apelujemy do lokalnych fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się do programu sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. Działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

 

*Dane Eurostat 2006 r.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski