Ze względu na czynności związane z przeniesieniem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego
w dniach 6-7 listopada 2014 r.
Wydział będzie nieczynnywięcej...
 
 
baner15.jpg

tel. 55 646 0 432
e-mail:

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów; wydawaniem , zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem licencji w krajowym transporcie drogowym; wydawaniem, zmianą lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu; zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących dróg publicznych.

Struktura organizacyjna wydziału:

Roman Procyk - Naczelnik Wydziału
tel. 55 646 0 430
e-mail:

Rejestracja pojazdów: pok. 215, tel. 55 646 0 432

Wydawanie praw jazdy: pok. 214, tel. 55 646 0 433

Licencje, transport, OSK, SKP: pok. 216, tel. 55 646 0 431

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62