Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATWELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ

NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO w 2022 r.

1) Starostwo Powiatowe w Malborku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek:           11:30 - 15:30
 • wtorek:                      7:30 - 15:30
 • środa:                      11:30 - 15:30
 • czwartek:                   7:30 - 15:30
 • piątek:                        7:30 - 15:30

Usługa mediacji: wtorek, czwartek, piątek:  7:30 – 11:30

Lokalizacja: pokój 230 (II piętro), Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


2)  Urząd Miejski w Nowym Stawie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek:      7:30 - 11:30
 • środa:                 7:30 - 11:30

Lokalizacja: Zespół  Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1, Nowy Staw (pomieszczenia po byłej aptece)

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


3)  Urząd Gminy Stare Pole

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego Dawida Dziewiątkowskiego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz adwokata Bogdana Statkiewicza, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Dni i godziny otwarcia: 

 • poniedziałek               11:00 – 15:00   (radca prawny)
 • wtorek                        11:00 – 15:00   (radca prawny)
 • środa                          13:00 – 17:00   (adwokat)
 • czwartek                     11:30: –15:30   (adwokat)
 • piątek                          10:00 – 14:00   (naprzemiennie adwokat i radca) 

Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole, pok. nr 8

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

 

WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

 


WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiat.malbork.pl lub https://powiat.malbork.pl  - zakładka nieodpłatna pomoc prawna. 

 


Załączniki:

 Karta poradnictwa - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Karta poradnictwa - NIEODPŁATNE PORADNITWO OBYWATELSKIE

 Karta poradnictwa - MEDIACJA

 Karta - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 Lista placówek świadczących pomoc w różnym zakresie

 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

 Informacje ogólne

 Informacja o możliwości przekazania opinii

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski