Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Nieodpłatna Pomoc Prawna

    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - ROK 2021

Zdalna praca punktów (porady przez telefon i e-mail)

 

W związku z zawieszeniem działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie malborskim (zagrożenie koronawirusem)  informujemy, że:

porady udzielane będą wyłącznie przez telefon oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 

 

1)  Fundacja ibuk.org.pl (prowadząca punkt w Malborku i Nowym Stawie)

       tel.  503-899-343   (poniedziałek – piątek:  7.30 – 15.30)

       e-mail:  fundacja@ibuk.org.pl  

 

      2) Radca prawny i adwokat (prowadzący punkt w Starym Polu)

       Radca prawny Karolina Grabowskatel.  605-130-452
       e-mail:  kargrabowska@op.pl
       wtorek i czwartek: 9:00 – 14:00;

      Adwokat Damian Topolskitel.  505-602-775
      e-mail:  adwokat.topolski@gmail.com
      poniedziałek: 9:00 – 14:00;
      środa: 12:00 – 17:00

 

 3)  Telefon i poczta elektroniczna wspólne dla wszystkich 3 punktów
 na terenie powiatu  malborskiego:

 tel. (55) 533-02-00

 e-mail:  nppmalbork@powiat.malbork.pl

 

WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.


U W A G A !!!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ZMIANA  SPOSOBU  UDZIELANIA  PORAD

 

W związku z zawieszeniem działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie malborskim (zagrożenie koronawirusem) informujemy, że porady udzielane będą wyłącznie przez telefon oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 1. Fundacja ibuk.org.pl (prowadząca punkt w Malborku i Nowym Stawie)
  tel.  503-899-343 (poniedziałek – piątek:  7.30 – 15.30)
  e-mail:  fundacja@ibuk.org.pl  
 2. Radca prawny i adwokat (prowadzący punkt w Starym Polu)
  Maciej Słowiktel.  608-535-378
  e-mail:  maciejslow@wp.pl
  (czwartek i piątek:  8.00 – 12.00; dodatkowo w dniu 25.03.2020: 13.00 – 17.00)
  Krzysztof Artskitel.  502-619-858
  e-mail:  k.artski@wp.pl
  (poniedziałek:  7.30 – 15.30; dodatkowo w dniu 18.03.2020: 13.00 – 17.00)
 3. Telefon i poczta elektroniczna wspólne dla wszystkich 3 punktów
  na terenie powiatu  malborskiego:
  tel. (55) 533-02-00
  e-mail:  nppmalbork@powiat.malbork.pl

WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiat.malbork.pl lub https://powiat.malbork.pl  - zakładka nieodpłatna pomoc prawna. 


PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO

1)  Starostwo Powiatowe w Malborku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).
Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek:           11:30 - 15:30
 • wtorek:                     7:30 - 15:30
 • środa:                      7:30 - 15:30
 • czwartek:                11:30 - 15:30
 • piątek:                      7:30 - 15:30

Lokalizacja: pokój 230 (II piętro), Starostwo Powiatowe w Malbork, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


2)  Urząd Miejski w Nowym Stawie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).
Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek:      7:30 - 11:30
 • czwartek:          15:00 - 19:00

Lokalizacja: Zespół  Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1, Nowy Staw (pomieszczenia po byłej aptece)

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


3)  Urząd Gminy Stare Pole

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez:
1)  radcę prawnego Macieja Słowika,
     wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz
2)  adwokata Krzysztofa Artskiego,
     wyznaczonego przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.
Dni i godziny otwarcia:

 • poniedziałek       7:30 - 15:30
 • środa               13:00 - 17:00
 • czwartek           8:00 – 12:00
 • piątek                8:00 - 12:00

Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole, pokój nr 17

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


Załączniki:

 karta informacyjna - pomoc prawna

 karta informacyjna - poradnictwo obywatelskie

 karta informacyjna - mediacja

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski