Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATWELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ

NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO w 2024 r.

1) Starostwo Powiatowe w Malborku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Dni i godziny otwarcia:

  • poniedziałek:             8:00 - 12:00
  • wtorek:                      8:00 - 12:00
  • środa:                        8:00 - 12:00
  • czwartek:                   8:00 - 12:00
  • piątek:                        8:00 - 12:00

Lokalizacja: pokój 230 (II piętro), Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


2)  Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego Karolinę Lemańską, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Dni i godziny otwarcia:

  • poniedziałek               14:00 – 18:00   
  • wtorek                        14:00 – 18:00   
  • środa                          14:00 – 18:00   
  • czwartek                     14:00 – 18:00   
  • piątek                          14:00 – 18:00    

Lokalizacja: Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Słowackiego 6, 82-230 Nowy Staw

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533-02-00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl


 

WAŻNE!
Od 16 maja 2020 r. pomoc przysługuje też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników.

 


WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku na stronie BIP Starostwa – https://bip.powiat.malbork.pl lub https://powiat.malbork.pl  - zakładka nieodpłatna pomoc prawna. 

 


Załączniki:

 Karta poradnictwa - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Karta poradnictwa - NIEODPŁATNE PORADNITWO OBYWATELSKIE

 Karta poradnictwa - MEDIACJA

 Karta - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 Lista placówek świadczących pomoc w różnym zakresie

 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

 Informacje ogólne

 Informacja o możliwości przekazania opinii

 Dzień edukacyjny w ramach nieodpłatnych porad prawnych

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski