Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Informacje o powiecie

Powierzchnia Powiatu Malborskiego – 494 km2

a) powierzchnia w rozbiciu na charakterystykę użytkowania gruntów:

 • grunty rolne: 72,4 %
 • lasy: 2,4 %
 • łąki: 3,4 %
 • pastwiska: 4,9 %
 • wody: 4,4 %
 • zabudowy: 2,7 %
 • drogi: 3,3 %
 • inne: ok. 6,5 %

b) liczba mieszkańców: 63,809 tys.

c) liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem - 2 203 – stan na 31.12.2018 r.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, przychylność władz, otwartość na współpracę i kontakty międzynarodowe, wykwalifikowana siła robocza - to czynniki szczególnie sprzyjające tworzeniu nowych przedsiębiorstw.

Atuty:

Lokalizacja - Północno - wschodnia części województwa pomorskiego w obszarze Żuław Wiślanych, które są rolniczym terenem o wysokiej jakości glebach.

Komunikacja - Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki drogowe i kolejowe.

Powiat malborski nazywany jest „Spichlerzem Północy”. Obejmuje obszar malowniczych Żuław Wiślanych, które słyną z terenów rolniczych o wysokiej jakości gleb, wydających plony nawet kilkukrotnie obfitsze niż te na terenie reszty kraju. Obok rolnictwa obficie rozwija się też lokalny biznes. Sprzyja temu prężne otoczenie dla biznesu, które tworzy tu dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, liczne instytucje gospodarcze i przychylnie nastawiony na współpracę z inwestorami sektor publiczny. Turystom powiat malborski kojarzy się przede wszystkim z jego stolicą – Miastem Malborkiem i turystyczną wizytówką tej ziemi – monumentalnym Zamkiem Krzyżackim.

Prężne otoczenie dla biznesu tworzy dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, instytucje gospodarcze takiej jak Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Malborska Izba Gospodarcza oraz rozwinięty sektor usług finansowych. Dodatkowo, czynnikami które sprzyjają tworzeniu się nowych przedsiębiorstw są wykwalifikowana siła robocza, liczne kontrakty międzynarodowe i niskie koszty produkcji – ok. 27 % niższe w porównaniu z centrum metropolii. Na terenie powiatu funkcjonują z powodzeniem przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, są to m.in.: Wytwórnia Materiałów Budowlanych „Leier Malbork”, Malborska Fabryka Wentylatorów „Nyborg-Mawent”, Produkcja Artykułów Higienicznych „Prino-Plast”, Eurofins Stiens Laboratorium, Madex–Kościeleczki.

Największe możliwości rozwoju mają inwestorzy z branży turystycznej i rolno-spożywczej. Największe firmy leżące w rejonie powiatu to: Malborskie Zakłady Chemiczne–ORGANIKA, Cukrownia „Malbork” S.A., Malborska Fabryka Obrabiarek „Pemal” S.A., Zakład Produkcji Cukierniczej „Malborżanka” i spółka Elewarr.

W 2003 roku ofertę inwestycyjną powiatu malborskiego wzbogacono o tereny włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 8,1ha, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności tego regionu. W powiecie malborskim organizowane są również ważne imprezy gospodarcze o charakterze regionalnym m.in. Żuławskie Targi Rolne (czerwiec) oraz Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne (wrzesień). Obie imprezy odbywają się w miejscowości Stare Pole.

Malownicze krajobrazy Żuław Wiślanych i Pojezierza Iławskiego, czyste powietrze i wspaniałe zabytki przyciągają na te tereny wielu gości, którzy mogą zatrzymać się w licznych obiektach noclegowych. Szczególną popularnością cieszą się na tym terenie gospodarstwa agroturystyczne.

Potencjał turystyczny

Przeprowadzony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ranking lokuje Powiat Malborski wśród terenów odznaczających się dużą atrakcyjnością turystyczną. Malbork to miasto o długiej sięgającej 1276 r. historii. Największą atrakcję stanowi położony na prawym brzegu Nogatu, największy w Europie ceglany zamek gotycki, niegdyś stolica Zakonu Krzyżackiego. W roku 1997 zamek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Co roku odwiedzany jest przez ponad pół miliona turystów, na których czeka wiele atrakcji m.in.: spektakl "Światło i Dźwięk", pokazy rycerskie, "Oblężenie Malborka" - wielkie widowisko przenoszące turystę w czasy średniowieczne (lipiec). Władze gmin oferują atrakcyjne tereny przeznaczone pod hotele i centra rekreacyjne.

Przez Malbork przebiega "Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat". W sezonie organizowane są rejsy statkiem po rzece podczas których można zobaczyć rezerwaty: Biała Góra, Parów, Węgry, Las Łęgowy nad Nogatem, Rzeka Nogat z systemem śluz: zapewnia swobodną żeglugę pomiędzy Wisłą, Kanałem Jagiellońskim i Zalewem Wiślanym.

Ponadto w innych miejscowościach znajdują się unikatowe zabytki m.in.: w Nowym Stawie Kościół św. Mateusza z XIV w - największy na Żuławach; w Stogach w gminie Malbork cmentarz mennonicki, którego historia sięga XVII wieku . W Lichnowach Kościół katolicki św. Urszuli z 1321r. Gmina Stare Pole oferuje do zwiedzania, m.in.: cmentarz mennonicki w Szaleńcu, Kościół w Krzyżanowie z XIV w., domy podcieniowe.

W Powiecie Malborskim oferujemy:
 • Specjalne preferencje dla inwestorów, pomoc na każdym etapie inwestycyjnym
 • Wysoką podaż wykwalifikowanej siły roboczej
 • Niskie koszty pracy – ok. 27. proc. niższe w porównaniu z Trójmiastem
 • Profesjonalną obsługę
 • Dobrze rozwinięta infrastrukturę
 • Duży rynek konsumencki – powiat: ponad 63 tys. a Trójmiasto milion osób
 • Wielkie możliwości dla inwestorów z branży turystycznej i rolno-spożywczej
 • Bardzo dobre połączenia z innymi regionami w Europie

Zapoznaj się z Przewodnikiem turystyczno-krajoznawczym po powiecie malborskim.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski