baner17.jpg

Informacja o szkoleniu

NGO
on 21 listopad 2019

Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

GAUDEAMUS DLA EDUKACJI PRAWNEJ W I LO

Edukacja, Kultura
on 18 listopad 2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to szkoła, która kształci kreatywnych, zaangażowanych, otwartych i ciekawych świata młodych ludzi. Przygotowując do podjęcia między innymi takich kierunków studiów, jak...

Młodzieżowe spotkania z medycyną z udziałem uczniów I LO w Malborku

Edukacja, Kultura
on 15 listopad 2019

Z naukami o zdrowiu klasa 3 C I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku pozostaje za pan brat już od początku nauki w szkole. Korzystając z zaproszenia Elbląskiej Uczelni...

Dofinansowanie w 2020 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Aktualności, ogłoszenie, komunikaty
on 14 listopad 2019

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br....

Aktualizacja listy uczestników w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat malborski na rok szkolny 2019/2020

Zdolni z Pomorza - powiat malborski
on 14 listopad 2019

Aktualizacja listy uczestników w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat malborski na rok szkolny 2019/2020

Potrzeby szkół – doradztwo zawodowe.

Edukacja, Kultura
on 08 listopad 2019

W dniu 7 listopada 2019 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku odbyło się spotkanie nauczycieli doradców zawodowych szkół powiatu malborskiego. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, OHP...

Co to jest niepodległość? Uczniowie ZSP nr 3 u przedszkolaków.

Edukacja, Kultura
on 08 listopad 2019

5 listopada 2019 r. Młodsze Ambasadorki programu EPAS (Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy od 2017r.) Klaudia Majcher, Małgorzata Protokowicz, Wiktoria Sudak – uczennice...

Podsumowanie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”

Ogłoszenia i wydarzenia
on 07 listopad 2019

26 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami urzędy gmin...

Konferencja w ILO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku – o nadzorze pedagogicznym i podsumowanie wyników matur

Edukacja, Kultura
on 05 listopad 2019

Przy wsparciu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku i dyrektor ILO im. Henryka Sienkiewicza Hanny Lalak w dniu 28 października 2019 roku odbyło się spotkanie z dyrektorami techników i liceów...

Zaproszenie - Jak kreować markę pracodawcy na rynku pracy

Aktualności, ogłoszenie, komunikaty
on 05 listopad 2019

EMPLOYER BRANDING - Czyli jak kreować markę pracodawcy na rynku pracy.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej

NGO
on 31 październik 2019

Ogłoszenie o konkursie Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji...

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach społecznych tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”

Ogłoszenia i wydarzenia
on 25 październik 2019

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie...

Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy z pracodawcami

Aktualności, ogłoszenie, komunikaty
on 24 październik 2019

W dniu 23 października br. w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku odbyło się posiedzienie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Malborku, podczas którego obecni byli również pracodawcy, specjalnie zaproszeni na...

Maraton czytelniczy

Edukacja, Kultura
on 24 październik 2019

Już po raz trzeci uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku biorą udział w kolejnej edycji Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy maratonu...

II LO w Malborku podpisało umowę partnerską z Eurofins

Edukacja, Kultura
on 24 październik 2019

W Starostwie Powiatowym w Malborku w dniu 23.10.2019 roku podpisano umowę o współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z francuska firmą Eurofins. Sygnatariuszami umowy są Waldemar Lamkowski – wicestarosta, Zbigniew Kowalski –...

Roczny program współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

NGO
on 23 październik 2019

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

Otwarcie nowych pracowni i II edycja Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Promocja
on 18 październik 2019

W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4...

Spotkanie wicestarosty w Klubie Seniora

Edukacja, Kultura
on 18 październik 2019

Z okazji międzynarodowego dnia osób starszych i Europejskiego Dnia Seniora, który obchodzimy 20 października odbyło się spotkanie z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Klubem Seniora w Malborku.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62