Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Kontakt

Powiat Malborski Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17,
82-200 Malbork
tel. 55 646 0 400, fax. 55 272 34 62

NIP: 579-22-52-374 
REGON: 170818059 
Teryt: 2209

e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl
ePUAP: /PowiatMalbork/SkrytkaESP

 

Nazwa Wydziału
Dyrektor Wydziału

Telefon
e-mail
Godziny pracy
Numer pokoju

SEKRETARIAT

tel. 55 646 04 00
fax. 55 272 34 62
starostwo@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 24

Starosta
MIROSŁAW CZAPLA

55 646 04 00 starostwo@powiat.malbork.pl 7.30 - 15.30
Pokój nr : 24
(sekretariat)

Wicestarosta
WALDEMAR LAMKOWSKI

55 646 04 00 starostwo@powiat.malbork.pl 7.30 - 15.30
Pokój nr: 24
(sekretariat)

Etatowy Członek Zarządu
PIOTR SZWEDOWSKI

55 646 04 00
starostwo@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 44a
(sekretariat)
Przewodniczący Rady Powiatu
KRZYSZTOF OSIJEWSKI
55 646 04 14
br@powiat.malbork.pl

Pokój nr: 51
Sekretarz Powiatu
BEATA ŻAROFFE-PREUSS
55 646 04 75
b.zaroffe@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.00
Pokój nr: 45
Skarbnik Powiatu
MARLENA SZCZEPAŃSKA
55 646 04 03
skarbnik@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr : 26
Biuro Rady Powiatu
 
55 646 04 14 br@powiat.malbork.pl 7.30 - 15.30
Pokój nr: 50
Wydział Finansowy
 
55 646 04 07
finanse@powiat.malbork.pl
7.30 – 15.30
Pokój nr: 39
Wydział Środowiska i Rolnictwa
 
55 646 04 35
os@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 203
Karty wędkarskie Rejestracja sprzętu do połowu ryb
Zaświadczenia dot. gospodarki leśnej
55 646 04 37
55 646 04 38
os@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 201
Pokój nr: 202
Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg
Roman Procyk
55 646 04 30
komunikacja@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Środa 10.00 – 17.00
Prawa jazdy 55 646 04 33
kierowca@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Środa 10.00 - 17.00
Stanowisko: 1 i 2
Rejestracja pojazdu

55 646 0428
55 646 0424
55 646 0432
55 646 0431
rejestracja@powiat.malbork.pl
pojazd@powiat.malbork.pl

7.30 - 15.30
Środa 10.00 - 17.00 Stanowisko nr: 3,4,5,6
Wydział Edukacji
Stanisław Sumowski
55 646 04 48
s.sumowski@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 47
Wydział Organizacyjny
i Polityki Społecznej
Patrycja Pawlikowska - Słodownik
55 646 04 10
or@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 43

Zamówienia publiczne
Mariola Sikorska

55 646 04 27
m.sikorska@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 229
Zdrowie (m.in.: dyżury aptek, sprowadzanie zwłok zza granicy); Biuro Rzeczy Znalezionych 55 646 04 39 7.30 - 15.30
Pokój nr: 44
Nieodpłatna Pomoc Prawna 55533 02 00
npp@powiat.malbork.pl
Trzy punkty w powiecie:

Malbork, Nowy Staw, Stare Pole.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Niklewska
55 646 04 52
prk@powiat.malbork.pl
Środy i piątki od 13.00 – 14.30
Pokój nr : 40
Wydział Architektury i Budownictwa
Monika Wirkus
55 646 04 40
ab@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 217
Sprawy administracyjne ogólne 55 646 04 42
7.30 - 15.30
Pokój nr: 216
Proces budowlany 55 646 04 43
55 646 04 41
7.30 - 15.30
Pokój nr: 215
Pokój nr: 214
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Ryszard Dominik – Geodeta Powiatowy
55 646 04 25
geodezja@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 32
Zespół Uzgadniania Dokumentacji 55 646 04 26
zud@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 35
Ewidencja Gruntów i Budynków 55 646 04 20
egib@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 27
Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa 55 646 04 23 nieruchomosci@powiat.malbork.pl 7.30 - 15.30
Pokój nr: 29
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, Klasyfikacja gruntów rolnych Ograniczenia sposobu Korzystania z Nieruchomości 55 646 04 22 klasyfikacja@powiat.malbork.pl 7.30 - 15.30
Pokój nr: 30
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Małgorzata Szczuraszek
55 646 04 64
podgik@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 7
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Stanisław Chabel
55 646 04 18
sk@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 223
Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Kamila Bulak
55 646 04 66
opp@powiat.malbork.pl
7.30 - 15.30
Pokój nr: 228
Wydział Infrastruktury
i Inwestycji
Karol Marek Gumprecht
55 646 04 79
ii@powiat.malbork.pl
7.00 - 15.00
Pokój nr: 218
Zajęcie pasa drogowego, wycinka drzew 55 646 04 67 7.00 - 15.00
Pokój nr: 221
Zezwolenia - pojazdy nienormatywne 55 646 04 36 7.00 - 15.00
Pokój nr: 219

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski